In zijn maidenspeech verzekerde Gino Dumon, die ook gemeenteraadsvoorzitter is, zich voor de volle 100 procent te zullen inzetten om de verkiezingen van 2018 succesvol te maken voor zijn partij. "De campagne start vandaag. Intern zijn...

In zijn maidenspeech verzekerde Gino Dumon, die ook gemeenteraadsvoorzitter is, zich voor de volle 100 procent te zullen inzetten om de verkiezingen van 2018 succesvol te maken voor zijn partij. "De campagne start vandaag. Intern zijn we daar al volop mee bezig; mijn planning is al uitgewerkt.""Onze doelstelling is de drie zetels te behouden en liever nog iets meer te realiseren. SP.A heeft in de huidige coalitie met CD&V immers belangrijke bevoegdheden. De oppositie stelt alles negatief voor, maar er is in Oudenburg de voorbije jaren veel positief gerealiseerd. En straks wordt dat, met de projecten die op stapel staan, echt zichtbaar", aldus de nieuwe voorzitter."We kunnen met een begroting in evenwicht uitpakken en houden ons aan de belofte om de belastingen niet te verhogen.De komende twee jaar willen we als SP.A sterk naar buiten komen en open communiceren met de bewoners. Samen kunnen we er komen", is Gino Dumon overtuigd.Het bestuur ziet er als volgt uit: Gino Dumon (voorzitter), Patrick Borret (secretaris), Noël Alleyn (penningmeester), Nadia Adriaens (nieuwkomer), Myriam Maes, Tahira Malik, Sandra Smis en Ulrike Vanhessche (bestuursleden). (LIN)