Gide Van Cappel is master in de politieke wetenschappen aan de VUB en volgt nu aan dezelfde universiteit een bijkomende opleiding internationaal en Europees recht. Vorig jaar trad hij toe tot de Jongsocialisten, zowel in Oostende als aan de VUB. "In mijn derde bachelor politieke wetenschappen liep ik stage als parlementair medewerker van Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe, de SP.A-burgemeester van Bredene", vertelt hij. "Ik voelde voordien al affiniteit met het progressieve gedachtegoed, maar tijdens die stage ben ik helemaal warm geworden voor de SP.A."
...

Gide Van Cappel is master in de politieke wetenschappen aan de VUB en volgt nu aan dezelfde universiteit een bijkomende opleiding internationaal en Europees recht. Vorig jaar trad hij toe tot de Jongsocialisten, zowel in Oostende als aan de VUB. "In mijn derde bachelor politieke wetenschappen liep ik stage als parlementair medewerker van Vlaams Parlementslid Steve Vandenberghe, de SP.A-burgemeester van Bredene", vertelt hij. "Ik voelde voordien al affiniteit met het progressieve gedachtegoed, maar tijdens die stage ben ik helemaal warm geworden voor de SP.A.""Bij ons thuis wordt veel over politiek gepraat, maar mijn ouders zou ik eerder paars noemen, ze staan voor een mix van liberale en socialistische ideeën. Zelf ben ik iets linkser dan mijn ouders. Mijn ouders zijn trots op mijn keuze, zijn blij dat ik de kans kreeg om voorzitter te worden.""De vorige voorzitter van de Oostendse Jongsocialisten, Ineke Doyen, is niet meer politiek actief. Er was niet meteen iemand die het voortouw wou nemen en daarom ben ik vanuit nationaal gevraagd om de contactpersoon te worden. Dat wou ik alleen maar doen als de groep daarmee akkoord was. We zijn allemaal samen Jongsocialisten, niet ik alleen. Ik heb het ook wel nodig om wat gepusht te worden, ik ga niet zomaar mezelf naar voren schuiven. Maar ik kreeg de steun van de groep, die bestaat uit een mix van nieuwere en meer ervaren mensen.""Het is belangrijk dat de jeugd een stem heeft", vindt Gide. "Jongeren moeten meer betrokken worden bij het bestuur. In Oostende beschikt de jeugd niet echt over een toegankelijke feestzaal, maar daar hoor je de stad niet over. In het budget van de jeugdhuizen werd flink gesnoeid, terwijl ze een goede basis bieden om jongeren te sensibiliseren en op het rechte pad te houden. Niet alleen in Oostende, ook elders, mogen jongeren de politiek wel eens wakker schudden."Meer dan vroeger laten jongeren weer hun stem horen. De Klimaatbeweging werd gedragen door de jongeren en ook in de Black Lives Matter-beweging nemen ze een centrale plaats in. "Er wordt te weinig geluisterd naar de jongeren. Daarom zoeken we andere manieren om onze stem te laten horen. Ik stond zelf sterk achter de Klimaatmarsen. Ik ben er trots op dat mijn generatie voor iets staat en actie durft voeren. Ook vind ik dat we jongeren vanaf 16 jaar stemrecht - geen stemplicht - moeten geven.""Als politieke jongerenorganisatie mogen wij iets radicaler zijn dan de partij", aldus Gide. "Ik zie ons een beetje als een zoon die het voor 80 tot 85 procent eens is met zijn ouders, maar ook wel eens meningsverschillen heeft. Dan mogen we niet bang zijn om dat te zeggen. Maar het is makkelijker om goed overeen te komen met de partij nu die in de oppositie zit. We kunnen nu samen actie voeren rond bepaalde thema's."Over het huidige stadsbestuur, waar de SP.A geen deel van uitmaakt, is Gide weinig enthousiast. "Bart Tommelein is een goede marketeer, maar een slechte uitvoerder", oordeelt hij streng over de liberale burgervader. "Kijk naar de discussie over Leopold II in ons straatbeeld. De reactie van het stadsbestuur was toch vrij hol? Soms wordt er overgecommuniceerd, zoals met de strandpas. Eerst moest je de hele zomer reserveren, dan maar tien dagen, dan bijna niet meer."Gide Van Cappel studeert volgend academiejaar af en zou daarna graag rond Europees beleid gaan werken. Hij sluit ook niet uit dat hij in de actieve politiek stapt. "Als ik de kans krijg, zou ik meedoen aan verkiezingen op gemeentelijk niveau. Dat is politiek op zijn puurst. Ik weet niet of ik ook zou deelnemen aan Vlaamse of federale verkiezingen. Ik ben nog maar een maand voorzitter van de Jongsocialisten. Misschien komt dat nog wel."