"Ik heb van 1976 tot 2015 mee het beleid van onze stad kunnen bepalen. Ik heb vier burgemeesters versleten en met zestien schepenen en zestig raadsleden samengewerkt. Ik heb alle zijden van het politieke leven gezien: van oppositieraadslid tot schepen en burgemeester", vertelt Redgy "Ik moet mijn vrouw bedanken voor haar taak als opvoeder voor onze zonen Carl en Sven. Want 39 jaar politiek knaagt aan je familiaal leven."
...

"Ik heb van 1976 tot 2015 mee het beleid van onze stad kunnen bepalen. Ik heb vier burgemeesters versleten en met zestien schepenen en zestig raadsleden samengewerkt. Ik heb alle zijden van het politieke leven gezien: van oppositieraadslid tot schepen en burgemeester", vertelt Redgy "Ik moet mijn vrouw bedanken voor haar taak als opvoeder voor onze zonen Carl en Sven. Want 39 jaar politiek knaagt aan je familiaal leven." Als ingenieur stond hij in 1976 voor het eerst op een kieslijst en werd verrassend de eerste SP.A-schepen in Gistel. De bekroning van zijn loopbaan was ongetwijfeld het burgemeesterschap tussen 1989 en 1994. Gistel leerde Redgy kennen door zijn opvallende snor. "Toen ik me in 1976 kandidaat stelde, vertelde een fotograaf me dat ik een product moest zijn en mezelf meer moest verkopen. Een kapster legde krullen in de uiteinden van mijn snor en dit werd uiteindelijk mijn handelsmerk. Met de snor op een affiche raakte ik bekend maar je moet je natuurlijk nadien wel nog bewijzen", schatert Redgy, maar momenteel wel zonder snor. Of hij veel heeft kunnen realiseren? Dankzij nationale contacten kon Redgy de muziekschool en de gemeenteschool van Snaaskerke behouden. Ook de restauratie van de Oostmolen en de prioriteit bij de bouw van een brug aan de Vaarstraat kwamen er dankzij talrijke bezoekjes in Brussel. Inspraak was toen het modewoord en zo realiseerde hij - niet zonder enige moeite - verschillende adviesraden. "In samenwerking met alle seniorenorganisaties organiseerde hij voor het eerst een groots seniorenfeest", vult Liana Comyn (81) aan. "Ik had een goede samenwerking met wijlen Michel Lootens en zo konden we enkele sociale woonwijken realiseren. Op sportgebied kwam er in 1978 een sporthal en in 1992 een nieuw voetbalstadion", aldus Redgy. Met veel humor kan Redgy tal van anekdotes vertellen. Het leverde hem in 2012 dan ook een rol op in de Canvasreeks 'Meneer de burgemeester'. "Gemeenteraadszittingen zijn nu vrij saai. Maar in mijn tijd zat de raadzaal vol. De politici wisten hoe ze het publiek moesten bespelen en dat leidde soms tot grappige situaties. Zo moest onze vrijwillige brandweer een nieuwe elevator krijgen. Om de zaak te bespoedigen, trokken we naar Brussel en na het akkoord van de bevoegde minister trokken we naar een chic restaurant. Natuurlijk was er in de gemeenteraad heisa omtrent de factuur van ongeveer 40.000 fr. (1.000 euro, red.). We reageerden in de raad met de kwinkslag of we de minister misschien beter een broodje kaas hadden aangeboden. De gemeenteraad en het publiek barstte uit in lachen en het oppositielid stond er met beschaamde kaken", vertelt Redgy. Of hoe hij voor de organisatie van de Europese feesten naar Brussel trok om er een toelage te vragen. "Een ambtenaar trok zich even in een kamer naast zijn bureau - met de deur open - terug, boog voor een spiegel en kwam terug met de boodschap dat de minister net beslist had om een subsidie van 1,2 miljoen frank (30.000 euro, red.) te geven. De volgende week stond in de krant dat er een onderzoek opgestart werd naar onterechte Europese subsidies", vertelt Redgy lustig verder. "Het schrappen van de Museumspoorlijn gekoppeld aan de afbraak van het stationsgebouw en het niet ondergronds brengen van de hoogspanningslijn in één van onze woonwijken, zijn voor Redgy tegenvallers", aldus Liana. "Ik heb er spijt van dat ik nationaal nooit een politieke rol heb kunnen spelen", zucht Redgy wel. "Ik behaalde ooit als opvolger op de SP.A-senaatslijst zo'n 6.000 stemmen, maar werd intern geblokkeerd. Mijn ervaring heb ik de laatste jaren in het OCMW kunnen gebruiken", besluit Redgy. Momenteel is de oud-burgemeester nog steeds actief binnen de lokale afdeling van de Vlaamse Federatie van Gehandicapten waarvan hij als 41 jaar voorzitter is. "We tellen momenteel zo'n 100 leden en organiseren maandelijks een activiteit waar we naast ontspanning ook aandacht geven aan de wetgeving rond personen met een beperking. Uit mijn OCMW-periode heb ik geleerd dat het voor veel mensen moeilijk wordt om in de digitale wereld hun weg te vinden", besluit Redgy.(MVS)