"Het is al een fenomeen sinds mijn kindertijd. Jammer genoeg worden weinig van de gestolen tweewielers teruggevonden. De burgers zijn de situatie beu en veelal doen ze bij een fietsdiefstal niet eens meer een aangifte bij ons lokaal politiecommissariaat waardoor de criminaliteitscijfers een vertekend beeld geven tegenover de realiteit."
...

"Het is al een fenomeen sinds mijn kindertijd. Jammer genoeg worden weinig van de gestolen tweewielers teruggevonden. De burgers zijn de situatie beu en veelal doen ze bij een fietsdiefstal niet eens meer een aangifte bij ons lokaal politiecommissariaat waardoor de criminaliteitscijfers een vertekend beeld geven tegenover de realiteit.""Onze bevolking doet ook veelal geen aangifte meer omdat de aangifte tijdrovend is en de kans heel klein is dat de fietsen of bromfietsen worden teruggevonden. Blijkbaar wordt de buit over de grens veelal verkocht als tweedehands op rommelmarkten.""Nu de technologie het toelaat om makkelijker te traceren, kunnen we dieven en gespecialiseerde bendes tegen de lamp doen lopen. Vandaar ons voorstel om lokfietsen en -bromfietsen in te zetten om zo de pakkans van deze criminelen te vergroten."De politie maakt gebruik van 'lokfietsen' in die gebieden waar regelmatig fietsen worden gestolen. Deze vrij nieuwe fietsen staan op straat en worden door agenten onopvallend in de gaten gehouden. De lokfietsen bevatten tevens speciale beveiligingsapparatuur, waardoor de politie een signaal krijgt als de fiets wordt verplaatst."In Nederland gebruikt men dit systeem al sinds 2007", aldus Vantomme. "In middelgrote en kleine steden daalde het aantal aangiftes met gemiddeld veertig procent. Dit omdat de pakkans ook werd vergroot. Ook één jaar na de ingebruikname van de lokfiets zette deze trend zich verder. Het gebruik van lokfietsen bestaat bijvoorbeeld al in Oostende, Boechout en Oudenaarde. Als we in onze stad massaal de burgers op de fiets wensen te krijgen, dan moeten we deze ook gaan beschermen tegen fiets- en bromfietsdiefstallen. Ik hoop dat we iets kunnen doen, samen met de politie in Frankrijk want het aantal diefstallen van fietsen en bromfietsen is toch een probleem.""We gaan dat samen met de politie bekijken, het moet nog worden onderzocht", aldus burgemeester Youro Casier (SP.A). De gemeenteraad keurde unaniem de principiële beslissing goed.(EDB)