Gemeenteraadslid vraagt nieuw containerpark in De Haan

Redactie KW

Op de gemeenteraad in De Haan werd donderdagavond gediscussieerd over het containerpark en over het zwembad.

De gemeenteraad van De Haan besprak de standpunten voor verschillende intercommunales waarin de gemeente vertegenwoordigd is zoals IKWV, IVBO, Gaselwest en FIGGA. Uit de algemene vergadering van IVBO blijkt dat De Haan nog heel wat inspanningen moet doen om het afval per inwoner te verminderen. “We moeten het afval terugdringen van 307 kilogram per inwoner naar 258 kilogram, dat is een vermindering van 17 procent“, lichtte Kurt Demaria toe aan de gemeenteraad. “Mogelijke oplossingen zijn alvast om inwoners extra aan te sporen om hun groenten-, fruit- en tuinafval te composteren. Dat kan al een vermindering van 33 kilogram teweegbrengen en als de inhoud van de blauwe zakken uitgebreid wordt naar ander plastic afval, dan is dat nog eens 6 kilogram extra.”

Terrein beschikbaar

Verder zie ik vooral mogelijkheden in een nieuw en modern containerpark dat bijvoorbeeld meer open is. Momenteel zijn de voorzieningen zeer beperkt. De containers staan op elkaar en mensen ontzien het om te gaan omdat je niet kan oprijden. Er is een terrein van de gemeente beschikbaar in de Nieuwe Steenweg aan het kerkhof. We kunnen de investering stapsgewijs uitvoeren en er zijn subsidies die we kunnen aanvragen. Dit zal mensen aanzetten om meer te sorteren. De milieuambtenaar heeft al een dossier klaar, maar ik vraag nu al 4,5 jaar om hier werk van te maken“, aldus Demaria, die hiermee zijn eigen meerderheid aanspoort om actie te ondernemen.

Te druk in het zwembad

Tijdens de interpellaties werden er vragen gesteld bij de samenwerking tussen de zwembaden van Blankenberge en De Haan. Wilfried Vandaele vroeg zich af of het niet vooral Blankenberge is die hier voordeel uithaalt en of De Haan zich niet te veel laat doen door de buurgemeenten. Ook Hilde Dhont (LB) is geen voorstander. “Het is nu vaak al te druk om nog rustig te kunnen zwemmen. Als er dan nog zwemmers uit Blankenberge bij komen, zal het helemaal niet meer te doen zijn.”

Toegankelijkheid

Volgens schepen Rudy Claus zijn er wel degelijk voordelen. Zo kunnen zwemmers uit Wenduine ook terecht in Blankenberge met hun abonnement. Mathieu Delbarge (N-VA/SAMEN) wou dan weer weten of er oplossingen komen na een slecht rapport over de toegankelijkheid in het Wielingenbad in Wenduine. Onder andere het bad zelf, het toilet en de kleedkamers zijn niet voldoende aangepast. Terwijl schepen Rudy Claus vooral verwees naar het advies dat bij de renovatie enkele jaren geleden werd gevraagd, is het volgens Paul Meyers mogelijk om met enkele kleine ingrepen al veel op te lossen.

(LB)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.