Tijdens de varia las Nico Stroobant zijn verrassende mededeling voor. "Ik en mijn gezin verhuizen naar Diksmuide. Ik heb veel meegemaakt in de Houthulstse politiek maar wat ik en mijn gezin de laatste tijd te verduren kregen heeft een grens overschreden", klonk het onder meer. Het gemeenteraadslid haalde onder andere aan dat hij uitgescholden wordt op sociale media en buitengesloten wordt uit vergaderingen van zijn eigen partij. "Ook mijn gezin heeft daaronder enorm geleden. Er is zelfs een thuisverpleegster - niet Nadine Ballieul (gemeenteraadslid...