Gemeenteraad Zonnebeke: raadslid meerderheid stemt mee met oppositie

Frans Deleu. © ZB
Redactie KW

Ondanks de niet te grote agenda liep de Zonnebeekse raadszitting opnieuw uit tot ver over middernacht.

Een verrassing werd genoteerd toen raadslid Koen Descheemaeker ( N-VA) in een bijgevoegd punt het aanpassen vroeg van de gabarieten in de woonzones. “Iedereen kan vaststellen dat in onze gemeenten bepaalde gebouwen opgetrokken werden of dat er plannen ontwikkeld werden die weliswaar voldoen aan dit RUP maar die toch het straatbeeld en de dorpsbeleving ernstig verstoren. Heel wat mensen uiten hun ongenoegen over de verschillende projecten en plannen. Ook uit de bevolkingsbevraging bleek dat onder meer de verappartementisering een belangrijke bezorgdheid was van heel wat inwoners. Uiteraard staan wij open voor vernieuwing, nieuwbouw kan uiteraard, maar met respect voor ons verleden.”

Schepen van Ruimtelijke Ordening Ingrid Vandepitte deelde de bezorgdheid maar vond meer in een strategische visie en een algemene aanpak over de bebouwing. Raadslid Luk Hoflack (Insamenspraak) vroeg met aandrang de bouw in centrum Beselare te beperken in de hoogte. Raadslid Franky Bryon (Insamenspraak) vulde aan dat huidige burgemeester Dirk Sioen destijds de grote voorstander was van hoogbouw en toen deze dit ontkende beschuldigde hij hem van leugens. De oppositiepartijen kregen onverwacht steun van meerderheidslid Frans Deleu (#Team 8980) die aandrong op het bijsturen van de stedenbouwkundige verordening.

De meerderheid besliste het punt te verdagen naar de volgende zitting tot grote ontgoocheling van Frans Deleu. Zowel N-VA als Insamenspraak vroegen zich af wat een maand uitstel zou veranderen aan de situatie als de wil er niet is om te veranderen.

Bevorderingstraject

Heftige discussie was er ook bij het aanpassen rechtspositionering en het organogram. Er worden wijzigingen voorgesteld aangaande de bevorderingsprocedure van personeelsleden via een bevorderingstraject. Tevens zal men overgaan tot de aanwerving van een fulltime preventieadviseur en een patrimoniumbeheerder. Luk Hoflack vroeg wat die functie juist inhield maar schepen Jan Vandoolaeghe bleef het antwoord schuldig. Ook op de vraag of die dan in de plaats kwam van het diensthoofd technische dienst kwam geen sluitend antwoord. Raadslid Hoflack vroeg het dossier uit te stellen omdat het duidelijk niet rijp bleek terwijl N-VA het een warboel vond. “Beschamend om een punt zo op de raad te brengen”, klonk het. (NVZ)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.