De aankoop vertegenwoordigt een kostenprijskaartje van 275.000 euro. De gronden bevinden zich tussen de Krekelstraat en het huidige domein Ter Borcht. De gronden liggen volgens het goedgekeurd...

De aankoop vertegenwoordigt een kostenprijskaartje van 275.000 euro. De gronden bevinden zich tussen de Krekelstraat en het huidige domein Ter Borcht. De gronden liggen volgens het goedgekeurde Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ter Borcht in een zone van dagrecreatie en parkgebied.Benedikt Van Staen (N-VA) betreurde dat er nog steeds geen inzage is in het Masterplan dat reeds in juni 2018 aan de raadsleden diende voorgelegd te worden. De vrees dat deze grondaankoop enkel ten goede komt van het Belgisch Kampioenschap Cyclocross 2021 werd door burgemeester Verwilst weerlegd. De burgemeester gaf wel toe dat het UCI gevraagd had om het parcours voor het BK uit te breiden maar hij voegde daar onmiddellijk aan toe dat er nadien heel veel ruimte zal zijn voor joggers, lopers, mountainbikers. Er worden wandelpaden aangelegd en er komt heel veel groen bij. De grondaankoop gebeurde nu omdat er reeds investeerders op de loer lagen om die gronden aan te kopen.(LB)