Het ontslag van Sigurd Verstraete als algemeen directeur was de aanleiding voor de extra gemeenteraad in Zonnebeke. Hij kreeg die functie in januari 2019. Voordien was hij 19 jaar gemeentesecretaris in Heuvelland. Sigurd Verstraete was in Zonnebeke al de vierde in anderhalf jaar tijd die de functie van algemeen directeur bekleedde. Eerst was er Francis Claeys, die 18 jaar gemeentesecretaris was. Nadien volgden nog Niels Vermeersch en Philippe Awouters als waarnemend algemeen directeurs.
...

Het ontslag van Sigurd Verstraete als algemeen directeur was de aanleiding voor de extra gemeenteraad in Zonnebeke. Hij kreeg die functie in januari 2019. Voordien was hij 19 jaar gemeentesecretaris in Heuvelland. Sigurd Verstraete was in Zonnebeke al de vierde in anderhalf jaar tijd die de functie van algemeen directeur bekleedde. Eerst was er Francis Claeys, die 18 jaar gemeentesecretaris was. Nadien volgden nog Niels Vermeersch en Philippe Awouters als waarnemend algemeen directeurs.Sigurd Verstraete schreef in zijn ontslagbrief dat hij "na acht maanden tot zijn spijt moet vaststellen dat de uitdagingen zo groot zijn dat hij ze niet het hoofd kan bieden zonder zijn gezondheid in gevaar te brengen". De oppositie riep daarop een extra gemeenteraad bijeen om meer duidelijkheid te krijgen over die uitdagingen, maar Verstraete wou die alleen achter gesloten deuren vertellen. Wat dan weer tot onvrede bij de oppositie leidde. Uiteindelijk schakelde de meerderheid de politie in om pers en publiek uit de raadzaal te verwijderen.#Team8980 vindt het ongehoord dat de oppositie de privacy van de algemeen directeur geschonden heeft door delen van de ontslagbrief openbaar te maken. Dit getuigt van een volkomen gebrek aan respect, klinkt het bij de meerderheidspartij. "Dat de zitting achter gesloten deuren moest plaatsvinden, is logisch", aldus gemeenteraadsvoorzitter Thijs D'Alleine. "Het betrof immers de persoonlijke motivering van de algemeen directeur en die hoefde hij niet met het brede publiek te delen. Hij hoefde zelfs niet aanwezig te zijn." Eerste schepen Ingrid Vandepitte vult aan: "Dit is niet de manier waarop wij aan politiek willen doen. Wij geloven in een open dialoog en een goede samenwerking met de oppositie. In al de jaren dat ik zetel heb ik een dergelijke situatie nog nooit meegemaakt. Uiteraard mag de oppositie het met ons oneens zijn, maar ik blijf erbij dat dit ook op een rustige manier kan." Heeft Ingrid Vandepitte wel nog zin om straks burgemeester te worden? Want in 2023 neemt zij de sjerp over van Dirk Sioen. "Waarom niet?", kaatst ze de vraag terug. "Als burgemeester heb je de eindverantwoordelijkheid. Maar je werkt met een groep en onze ploeg werkt heel goed samen en dat zal in toekomst ook zo zijn. Iedereen heeft zijn eigen stijl en iedereen die mij kent, weet welke stijl ik heb en waar ik voor sta."Algemeen directeur Sigurd Verstraete zit ook verveeld met de hele situatie. "Het is mij 18 jaar gelukt om uit de media te blijven, maar in Zonnebeke lukte dat niet", vertelt hij. "Mijn privacy is geschonden doordat er citaten uit mijn ontslagbrief zijn bekendgemaakt in een persbericht van de oppositie. Dat vind ik er echt over. Ik voel mij de speelbal van een politiek spel."Oppositiepartijen InSamenSpraak, N-VA en Lijst Passendale zien het probleem niet en wijzen vooral met een beschuldigende vinger naar de burgemeester. "Alle belangrijke dossiers waarin het schepencollege knopen moet doorhakken, blijven liggen", stelt Koen Descheemaeker (N-VA). "'Alleen kan ik dit zwalpend schip niet besturen.' Zo stond het in de ontslagbrief. De burgemeester en schepenen verschuilen zich valselijk achter privacy. Al wie transparantie brengt, is een keetschopper." Ook bij InSamenSpraak is men van oordeel dat het rommelt. "Het is niet meer gestopt sinds 2015, het jaar dat Dirk Sioen burgemeester werd. De politiek in Zonnebeke heeft nood aan bezinning, een periode waarbij de meerderheid luistert naar de oppositie. Want dossiers als de vernieuwing van de schoolgebouwen van Zonnebeke en Geluveld en het woonproject Beselaremarkt staan na vijf jaar nergens en hebben de gemeente al vele tienduizenden euro's gekost."Ook William Doom van Lijst Passendale heeft zijn bedenkingen. "Ik ben bijna een jaar gemeenteraadslid en geef eerlijk toe dat de meeste raadszittingen geen fraai zicht waren. Op de meeste recente gemeenteraad op Allerzielen bereikten we een echt dieptepunt op alle vlak. Voor mij persoonlijk is een grens van waardige, respectvolle en professionele manier van debat voeren overschreden."Maar hoe moet het nu verder? Met Isabelle Cuypers was er nog een kandidaat geslaagd voor het examen van algemeen directeur, maar het is maar de vraag of zij nog staat te springen voor die functie. "We hebben haar al gecontacteerd", stelt Dirk Sioen. "Ze heeft ons gezegd over het voorstel te zullen nadenken. Ik kan echt niet inschatten wat haar antwoord zal zijn. Als ze weigert, moeten er nieuwe examens uitgeschreven worden. Tegen de gemeenteraad van maandag 18 november gaan we meer weten."En Sigurd Verstraete? Die kan gewoon terugkeren naar de gemeente Heuvelland, al kan niemand zeggen in welke functie dat zal zijn. Ook burgemeester Marc Lewyllie wenste geen toelichting te geven. (NVZ)