"De zittingen vinden normaliter plaats in lokaal dienstencentrum Biezenbilk, dat al de dag na de gemeenteraad van 12 maart de deuren sloot. We hadden natuurlijk een andere werkwijze kunnen overwegen, zoals bijvoorbeeld...

"De zittingen vinden normaliter plaats in lokaal dienstencentrum Biezenbilk, dat al de dag na de gemeenteraad van 12 maart de deuren sloot. We hadden natuurlijk een andere werkwijze kunnen overwegen, zoals bijvoorbeeld digitaal. Vermits er geen beslissingen of agendapunten gebonden aan een termijn zoude zijn, hebben we besloten de zitting te schrappen", gemeenteraadsvoorzitter Stefaan Reynaert."Wat er met de zitting van 13 mei zal gebeuren, moeten we nog bekijken. Het bijeenroepen van de raadsleden gebeurt pas op 4 mei. We zullen zien wat de richtlijnen op dat moment zijn en die uiteraard naleven."En wat met het decreet, dat bepaalt dat er minimum tien zittingen per jaar moeten zijn? "Al voor de uitbraak van de coronacrisis werd het idee geopperd om in juli, een maand waarop in principe geen zitting is, een gemeenteraad op verplaatsing te organiseren. We zullen de site Abdijhoeve bezoeken met de raadsleden, waarbij een uitgebreide stand van zaken zal worden gegeven", aldus nog Stefaan Reynaert, die benadrukt geen gemeenteraden te zullen organiseren om ze toch maar te houden.