De raadsleden komen niet samen in het gemeentehuis en zullen van thuis stemmen over de diverse agendapunten. De stem van de raadsleden moet - eventueel vergezeld van commentaar - tegen vrijdagmorgen 8 uur binnen zijn bij algemeen directeur Tine Dochy.

De besluitenlijst wordt 10 dagen na de gemeente- en OCMW-raad online gezet op de site van de gemeente.

(BCH)

De raadsleden komen niet samen in het gemeentehuis en zullen van thuis stemmen over de diverse agendapunten. De stem van de raadsleden moet - eventueel vergezeld van commentaar - tegen vrijdagmorgen 8 uur binnen zijn bij algemeen directeur Tine Dochy. De besluitenlijst wordt 10 dagen na de gemeente- en OCMW-raad online gezet op de site van de gemeente. (BCH)