Enkele belangrijke elementen hierin zijn de afkoppelingswerken en de aanleg van regenwaterreserves voor alle gebouwen op de site De Valkaart, de ontwikkeling van RUP Rodenbach en de archeologische onderzoeken die uitgevoerd zijn.
...

Enkele belangrijke elementen hierin zijn de afkoppelingswerken en de aanleg van regenwaterreserves voor alle gebouwen op de site De Valkaart, de ontwikkeling van RUP Rodenbach en de archeologische onderzoeken die uitgevoerd zijn. Ook het woonproject voor mensen met een beperking in villa 't Valkennest, de bouw van een nieuwe berging voor de jeugdlokalen, de plannen rond de renovatie van de theaterzaal en het volledige parkbeheer van de Valkaart zelf waren belangrijke punten.De voorbije gemeenteraden kwamen er heel wat vragen in verband met de grote infrastructuurwerken die in en rond de Valkaart lopende zijn. De gemeenteraadsleden kregen van de gemeentelijke experten ter plaatse tekst en uitleg en vooral veel antwoorden. "Veel van de nu bezochte werken zijn reeds uitvoerig in de gemeenteraad besproken maar een effectief bezoek is toch een grote meerwaarde", vertelt burgemeester Jan de Keyser. "We kunnen hier in een meer ongedwongen sfeer alles overlopen en verduidelijken. Alles in realiteit zien, maakt dat we voor deze grote werken ook een zeer breed draagvlak creëren bij de volledige raad. Daarmee willen we ook hun meerwaarde en betrokkenheid bij dit dossier onderstrepen."Een wandeling van meer dan drie kilometer door en rond de Valkaart bracht de raadsleden naar de site Rodenbach, het park van de Valkaart en zijn parkberheersplan, Het Valkennest, De theaterzaal, de waterbeheersing en de jeugdlokalen. Bij elk item werd stilgestaan bij de reeds genomen beslissingen en vooral de noodzaak om een zeer toekomstgericht visieplan nu reeds mee te pakken in het geheel van de volledige site De Valkaart om op een ecologische en duurzame manier om te springen met het patrimonium en de groene long in het centrum van Oostkamp. (GST)