Gemeenteraad na bijna acht weken nog eens bijeen in Oudenburg

Ulrike Vanhessche, schepen van Milieu (Foto LIN) © KW
Redactie KW

Sedert de vorige gemeenteraad op 2 februari zijn bijna acht weken verlopen. Toch stonden slechts vijf punten op de agenda.

Het ziet er naar uit dat de plooien tussen stadsbestuur en OCMW lijken gladgestreken te zijn. Dat bleek uit het antwoord van schepen van Financiën Myriam Maes (SP.A) op de vraag van Stefaan Reynaert (Open VLD) naar de financiering van het lokale dienstencentrum. “De stad kan zich vinden het vooropgestelde bedrag van 1.250.000 euro voor de bouw van het dienstencentrum. Eerder was sprake van een groter project, maar vermits intussen de Abdijhoeve is aangekocht en de OCMW-diensten ook daar onderdak krijgen, is nu een kleiner gebouw nodig en is dus ook het bedrag verminderd”, legde Myriam Maes uit.

De oppositie, bij monde van Anthony Dumarey (Open VLD) en Freddy Declerck (N-VA), viel over punt twee van de agenda waarbij borgstelling werd gevraagd voor de lening die door de Kerkfabriek van Ettelgem werd aangegaan voor de financiering van werken. “Deze herstellingswerken aan de speelplaats van Ettelgem zijn al in september 2014 uitgevoerd en nu pas wordt borgstelling gevraagd. Hoe is dat te verklaren?”, merkte Freddy Declerck op.

“Ik veronderstel dat de lening intussen is toegekend en dat de factuur betaald is. De lening is dus door de bank gegeven, hoewel niet aan de voorwaarden voldaan”, richtte Anthony Dumarey zich tot de burgemeester.

“Wij kunnen dit punt pas de agenda plaatsen als de vraag van de Kerkfabriek in het stadhuis toekomt. De procedure is correct gevolgd. De borgstelling is trouwens nodig, vermits de lening nog moet worden terugbetaald”, luidde de uitleg van Ignace Dereeper (CD&V). De oppositie kon zich hier niet in vinden en vroeg dit punt te verdagen tot er meer duidelijkheid is. Anthony Dumarey drong aan op een stemming over de verdaging, maar daar ging voorzitter van de gemeenteraad Gino Dumon (SP.A) niet op in. Het punt werd meerderheid tegen minderheid goedgekeurd.

Een voltallige ja kwam er wel op het voorstel van schepen van Milieu Ulrike Vanhessche (SP.A) omtrent voorstellen voor een proper Oudenburg. De schepen stelde het initiatief voor om verenigingen, scholen of individuele personen te laten helpen bij het opruimen van zwerfvuil, maaien van wergbermen en onderhoud van trage wegen op Oudenburgs grondgebied. “Er worden daarvoor een subsidies voorzien Ons doel is Oudenburg samen proper te houden”, aldus de schepen. Het reglement en aanvraagformulier staat op de website van Oudenburg of is te bekomen bij de Milieudienst.

(LIN)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.