Achttien stemmen neen, twee stemmen ja en één onthouding: de Middelkerkse gemeenteraad was niet bepaald enthousiast om korpschef Joos Duchi met de door hem aangevraagde benoeming "Hoofdcommissaris van Politie op rust' op 20 maart van volgend jaar met pensioen te laten gaan, en dat is - gezien het resultaat van de stemming - nog voorzichtig uitgedrukt.
...