Achttien stemmen neen, twee stemmen ja en één onthouding: de Middelkerkse gemeenteraad was niet bepaald enthousiast om korpschef Joos Duchi met de door hem aangevraagde benoeming "Hoofdcommissaris van Politie op rust' op 20 maart van volgend jaar met pensioen te laten gaan, en dat is - gezien het resultaat van de stemming - nog voorzichtig uitgedrukt.
...

Achttien stemmen neen, twee stemmen ja en één onthouding: de Middelkerkse gemeenteraad was niet bepaald enthousiast om korpschef Joos Duchi met de door hem aangevraagde benoeming "Hoofdcommissaris van Politie op rust' op 20 maart van volgend jaar met pensioen te laten gaan, en dat is - gezien het resultaat van de stemming - nog voorzichtig uitgedrukt.Gemeenteraadslid Dirk Depoortere (66) (Lijst Dedecker) was ooit leidinggevend hoofdinspecteur bij de Politiezone Middelkerke. Hij steekt het niet onder stoelen of banken dat hij tegen de toekenning van de eretitel voor Duchi stemde en dat volgens hem de houding van de korpschef en de sfeer in het korps daartoe de aanleiding zijn geweest. "De korpschef heeft mij destijds gedegradeerd en buiten gepest", reageert Depoortere. "De laatste twee jaar voor mijn pensioen ben ik zelfs met ziekteverlof gegaan ten gevolge van een zware depressie. En ik ben hoegenaamd niet de enige met wie het niet boterde. Ook met hoofdinspecteur Fernand Feys was er een jarenlange vete aan de gang. De uitslag van de stemming spreekt trouwens voor zichzelf. Hoe zou ik in godsnaam zeventien andere raadsleden over de partijgrenzen heen overtuigen om neen te stemmen? De korpschef heeft tal van mensen tegen de borst gestuit en voelde zich ongenaakbaar. Daarvoor krijgt hij nu de rekening gepresenteerd", aldus Depoortere."Ik zet bij deze beslissing heel wat vraagtekens", reageert korpschef Joos Duchi fel. "Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik dit een heel spijtige zaak vind, maar ik zal er niet van wakker liggen. Ik ben hier namelijk nooit in gehoord en in de gemeenteraad is hier zelfs niet over gedebatteerd. Geen discussie, geen motivatie, niets. Ik heb in de media ook gelezen wie mij met de vinger heeft gewezen en daar wil ik toch één en ander of kwijt. Toen ik in 2001 korpschef werd, was mijn doel om in alle eer en geweten een goed draaiende politiezone op poten én orde op zaken te zetten. In die periode was het soms ook meer dan nodig om bepaalde personen tot de orde te roepen en na tal van verwittigingen sancties te nemen. Zoiets word je natuurlijk niet in dank afgenomen. En die maken nu blijkbaar van hun politieke positie en invloed nu gebruik om niets minder dan wraak te nemen."De korpschef ontkent ook ten stelligste dat hij zich, volgens bepaalde beschuldigingen, moeit in zijn opvolging. "Hoe zou dat in godsnaam nu kunnen? Ik heb de burgemeester constant op de hoogte gehouden en suggereren dat ik een selectiecommissie zou kunnen beïnvloeden waarin onder meer de provinciegouverneur en de procureur zetelt is te gek voor woorden. Ik ben er trouwens van overtuigd dat de beslissing om mij deze eretitel niet toe te kennen, getroffen zonder de minste motivatie, zal vernietigd worden."(DVL)