Het is de bedoeling om op het stuk grond een afwateringsgracht aan te leggen die de wijk moet beschermen tegen wateroverlast. Omdat de eigenaars van de landbouwgrond volgens burgemeester Patrick Lansens (SP.A) niet willen onderhandelen, werd een voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd.
...