Gemeenteraad keurt herinrichting Markt Houthulst goed: “Gemeentepark met dansende fonteinen”

Een simulatiebeeld van hoe de Markt er straks moet uitzien. © Gemeente Houthulst
Tom Gheeraert

Het gemeentebestuur van Houthulst riep donderdag de gemeenteraad samen speciaal om het bestek voor de herinrichting van de Markt en omgeving goedkeuren. Dat zorgde voor argwaan bij de oppositie, die zich ook vragen stelde bij het schrappen van een twintigtal parkeerplaatsen. “Je centraliseert diensten op de Markt en neemt parkeerplaatsen weg. Dat is vragen om problemen”, aldus Filip Vanhevel (N-VA) .

Op de gemeenteraad van Houthulst op donderdag 1 september stond er maar één punt op de agenda: goedkeuring van het bestek, de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de heraanleg van de Markt en omgeving. Burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) begon met de plannen nog eens toe te lichten. “We willen dus de Markt van de Eugène de Grootelaan tot het gemeentehuis, inclusief de twee kerkhoven, verparken en het eendimensionale gevoel vervangen door een meer belevingsgerichte markt.”

Zeven ingangen

Het ontwerp van het Gemeentepark Houthulst, zoals het voortaan zal heten, komt van de hand van Ieperling Andy Malengier. “De verharding in het park wordt aangelegd in keiklinkers. Er komen ook mooie zitbanken en rond het park komt er een haag van twee meter hoog. Ter hoogte van het Markthuis wordt de haag iets lager. Er komen zeven ingangen tot het park, onder andere ter hoogte van de Eugène de Grootelaan en de ingang van de kerk. We zorgen ervoor dat bepaalde ingangen breed genoeg zijn om de kermiskramen binnen te brengen. Een van de blikvangers in het park worden de dansende fonteinen, een attractie op zich waar de kinderen naar hartenlust kunnen spelen.”

2,4 miljoen euro

Het straatje tussen de bushaven en het rondpunt met de Stadenstraat wordt een wandel- en fietspad. Dan is het wel de bedoeling dat de straat voor het gemeentehuis tweerichtingsverkeer wordt, net als de De Grootelaan. Het kostenplaatje bedraagt 2,4 miljoen euro.

Burgemeester Joris Hindryckx geeft uitleg bij de plannen voor de herinrichting van de Markt van Houthulst op de gemeenteraad van donderdag 1 september.
Burgemeester Joris Hindryckx geeft uitleg bij de plannen voor de herinrichting van de Markt van Houthulst op de gemeenteraad van donderdag 1 september. © TOGH

De plannen botsten echter op veel argwaan bij de N-VA-oppositie. “De vraag die overheerst bij ons is: waarom moet dit zo snel beslist worden?”, vroeg fractieleider Filip Vanhevel (N-VA) af. “Over drie weken zitten we hier weer samen voor de gemeenteraad. Waarom kon dat niet wachten tot dan? Moet het klaar zijn tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen?”

“Omdat we willen starten begin 2023 en zodat het in 2024 af zou zijn. Als we willen aanbesteden tegen het einde van het jaar dan hebben we geen tijd te verliezen”, verweerde de burgemeester zich.

Parkeerdruk

Vanhevel herhaalde ook de vraag of er openbare toiletten voorzien worden en zei bezorgd te zijn dat er te weinig parkeerplaatsen overblijven. “Eerst zegt u tegen ons dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen, maar dan lezen we in de krant dat er toch 25 verdwijnen. Je centraliseert je diensten op de Markt – onder andere door de verhuizing van het OCMW – en verhoogt zo de parkeerdruk, maar tegelijk doe je parkeerplaatsen weg.”

Een simulatiebeeld van hoe het centrum van Houthulst er straks moet uitzien.
Een simulatiebeeld van hoe het centrum van Houthulst er straks moet uitzien. © Gemeente Houthulst

“Wat openbare toiletten betreft kunnen we gerust het Markthuis open laten zodat die toiletten kunnen gebruikt worden”, reageerde burgemeester Hindryckx. “heb nooit gezegd dat het aantal parkeerplaatsen gelijk zou blijven. In een eerste fase zullen er inderdaad een 21 parkeerplaatsen verdwijnen maar in een tweede fase kunnen er ook weer bijkomen. Vergeleken met andere hoofdgemeenten blijft Houthulst het aardsparadijs voor parkeren. We nemen ook een aantal flankerende maatregelen. Het zal geen chaos zijn zoals u doet uitschijnen.”

Sociale controle

Nick Geers (N-VA) vroeg ten slotte nog of er een tweede bewonersvergadering komt. “Veel bewoners hadden op de eerste vergadering bedenkingen en bezorgdheden. In hoeverre is er daarmee rekening gehouden in deze plannen?”

“Een van de opmerkingen van de bewoners van de Markt was dat de haag te hoog was en dat die ervoor zou zorgen dat er daar van alles ging gebeuren dat niet gezien worden vanuit de appartementen. Nu is het zo dat de haag die geplant wordt een groene beuk is en die is nog redelijk transparant. Ook de verlichting, dat in een ander dossier aan bod komt, zal daar een rol kunnen spelen.”

Zone 30

“Een andere vrees was dat er door het tweerichtingsverkeer een ‘autostrade’ rond het park zou komen, maar dat wordt daar zone 30. Dan waren er ook mensen die vroegen of er niet beter een speelplein komt in plaats van de dansen fonteinen, maar ik denk dat zo’n fontein net meer aantrekkingskracht heeft voor spelende kinderen”, besloot burgemeester Hindryckx.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.