Bij aanvang van de raad vroeg gemeenteraadsvoorzitter Dirk Debaere om al rechtstaand een minuut stilte te houden voor de moeder van CD&V-raadslid Geert Verstraete, die vorige week ...

Bij aanvang van de raad vroeg gemeenteraadsvoorzitter Dirk Debaere om al rechtstaand een minuut stilte te houden voor de moeder van CD&V-raadslid Geert Verstraete, die vorige week werd begraven. Wat de agendapunten betreft, mocht schepen Wilfried Vanacker vier keer het woord nemen over een samenwerkingsovereenkomst met Infrax voor riolerings- en wegenwerken op het Stationsplein, in de Kleine Izegem-, Keten-, Pieter Deconinck- en OLV-straat, in de Lendeledestraat en ook in de Mandelstraat. Wat de Mandelstraat betreft, probeert de gemeente met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat bepaalde rioleringsbuizen het water niet meer naar de Mandelstraat stuwen, maar dat dit water ergens anders kan terechtkomen, waaronder via buizen in de Fortstraat. In de toekomst mag er enkel nog water van de Mandelstraat zelf door deze buizen stromen, zodat er geen gevaar meer is voor wateroverlast. (PADI)