Een item in het meerjarenplan maakte duidelijk dat de gemeente Zulte het wereldkampioenschap manillen zal organiseren. "De organisatie van een WK manillen komt er aan, maar een precieze datum is nog niet vastgesteld", aldus financiënschepen Olivier Peirs (GVZ)."De organisatie hiervan is 'goedkoop', we willen met een dergelijke inrichting graag naar buiten komen en de nodige logistieke steun verlenen. Er zal daarvoor niet gesnoeid worden in het budget dat voorzien is voor het verbeteren van het wegennet."
...

Een item in het meerjarenplan maakte duidelijk dat de gemeente Zulte het wereldkampioenschap manillen zal organiseren. "De organisatie van een WK manillen komt er aan, maar een precieze datum is nog niet vastgesteld", aldus financiënschepen Olivier Peirs (GVZ)."De organisatie hiervan is 'goedkoop', we willen met een dergelijke inrichting graag naar buiten komen en de nodige logistieke steun verlenen. Er zal daarvoor niet gesnoeid worden in het budget dat voorzien is voor het verbeteren van het wegennet."Hoewel het meerjarenplan 2020-2025 pas dit jaar is gestemd, heeft CD&V toch al bepaalde vragen. Sally Cosijns (fractieleidster CD&V) had het over bepaalde projecten die nog moeten starten. Henk Heyerick had het over een hoeve in de Grammenestraat, volgens hem een stukje Leie-erfgoed, en over de toekomst van de voetbalsites.Steven Van Troys (fractieleider Open Zulte) had zijn huiswerk gemaakt en ook een antwoord klaar voor de interpellanten. "In het document van het meerjarenplan is sprake van liefst 145 punten", aldus Steven Van Troys. "Ik kom tot de vaststelling dat 80 % in voorbereiding en uitvoering of uitgevoerd is. Dat lijkt mij knap werk aangezien het meerjarenplan toch betrekking heeft over een periode van vijf jaar.Volgens een toelichting van schepen Linda Detailleur (N-VA) is een toelage van 23.000 euro beschikbaar voor de toekenning en het gebruik van waardebonnen, ter ondersteuning van het consumptiebudget voor kwetsbare doelgroepen en de lokale economie.Een stopplaats van de trein in Zulte (spoorlijn 752) zal opnieuw gevraagd worden. Een hernieuwde motie zal ingediend worden. "Dat kwam vroeger al ter sprake in de gemeenteraad en begon eigenlijk zeven jaar geleden met een vraag van toenmalig CD&V-raadslid Henk De Waele", aldus burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte).De nieuwe motie zal op het gemeentehuis ter inzage en ondertekening liggen. Ook de fracties uit de gemeenteraad kunnen deze ondertekenen.In deelgemeente Machelen bevindt zich aan de zaal Guldepoort een gedichtenmuur met daarop het mooie gedicht 'Credo' van wijlen Gerard Reve. De gedichtenmuur werd de jongste tijd belemmerd door geparkeerde wagens. Fauve Tack (Open Zulte) deed het voorstel om met de betrokken diensten te bekijken hoe het probleem kan aangepakt worden. Ook het reinigen van de gedichtenmuur was een punt van discussie.Henk Heyerick (CD&V) had problemen met het feit dat de scholieren, die met de fiets naar school gaan, van het gemeentebestuur een drinkfles cadeau kregen. "Laten wij er voor zorgen dat de jeugd op een veilige manier naar de secundaire scholen in Deinze en Waregem kan fietsen. Er zijn andere middelen om voor meer veiligheid te zorgen. Zo zijn er in het tweede deel van de Leihoekstraat, gebruikt door de fietsende studenten, nog altijd 'putten' die het de fietsers moeilijk maken", aldus Heyerick.Schepen Michael Vandemeulebroecke (Open Zulte) begreep die reactie niet. "De putten werden in de Leihoekstraat hersteld", zegt hij. "De drinkfles is een mooie beloning en stimulans voor zij die met de fiets naar school rijden. Wij kregen van de kinderen en de ouders veel positieve reacties" (RMN)