Om de vergadering toch te kunnen laten doorgaan, zullen gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester va...

Om de vergadering toch te kunnen laten doorgaan, zullen gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester van bij hen thuis confereren en de agenda op die manier toch kunnen afwerken. Omdat een gemeenteraad voor het publiek toegankelijk moet zijn, stelde zich hierbij wel een probleem. Burgemeester Bart Dochy nam het initiatief om vragen via zijn Facebookpagina te beantwoorden. Dit engagement moet tegemoetkomen aan de transparantie die het gemeentebestuur ook in deze speciale omstandigheden aan de dag wil leggen.(EDH)