De gemeenteraad viel iets later dan eerder gepland door de vraag van hertelling van Tope 8920.
...

De gemeenteraad viel iets later dan eerder gepland door de vraag van hertelling van Tope 8920.Nieuw voor Langemark-Poelkapelle is dat Jos Meersch (N-VA) fungeert als voorzitter van de gemeenteraad. Daarna werden de schepenen Johan Vanysacker (CD&V), Dominique Cool (N-VA) en Peter Vantomme (N-VA) aangesteld als schepenen. In het luik voor maatschappelijk welzijn werd Marleen Soete aangeduid als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.Peter Vantomme (N-VA) en Christoph Deraeve (CD&V) werden verkozen als vertegenwoordigers in de politieraad.Johan Vannoote (N-VA) was verontschuldigd wegens ziekte en kon de eed als gemeenteraadslid niet afleggen. De andere achttien raadsleden wel. Ook burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) moest de eed als raadslid afleggen in handen van oud burgmeester Alain Wyffels.Alain Wyffels en Maddy Bouden voor CD&V en Frank Gheeraert en eerste opvolger Martine Debruyne voor Tope 8920 verzaakten aan hun mandaat om als gemeenteraadslid te zetelen. Hun plaats wordt ingenomen door Nicole Louwagie en Leen Louwagie als eerste en tweede opvolger voor CD&V en Koen Bentein als tweede opvolger voor Tope 8920.De eedaflegging gebeurde bij burgemeester Lieven Vanbelleghem en werd op gang getrokken door het raadslid met het meeste anciënniteit, Robert Barthier N-VA.(PCO)