Gemeenteraad Diksmuide: “540.000 euro vrijgemaakt voor urnenkerk Lampernisse”

Martin Obin voor de kerk van Lampernisse. © ACK
Redactie KW

Gaby Verstraete volgt Johan Allyns op als voorzitter van de gemeenteraad. Greet Colaert-Dever is dan weer de opvolger van Gaby als raadslid. De gemeenteraad zelf duurde nog geen uur en ging vooral over budgetwijzigingen van de kerkfabrieken.

Negentien van de 32 agendapunten gingen over die kerkfabrieken. De bevoegde schepen Martin Obin (CD&V) lichtte de budgetwijzigingen toe. Ook de budgetten voor volgend jaar van alle kerkfabrieken kwamen ter sprake. “Het totale exploitatiebedrag ligt op 358.000 euro, dat is 20.000 euro lager dan vorig jaar”, gaf Martin mee. “De kerkfabrieken van Oostkerke en Lampernisse zijn samengevoegd en dat moet op termijn leiden tot een lager budget. Er zijn een aantal werken gepland aan onze kerken. Zo is de kerk van Beerst aan herstel toe, zijn er schilderwerken en elektriciteitsaanpassingen gepland in de kerk van Keiem en wordt de toren van de kerk in Woumen hersteld. In de kerken van Pervijze en Oostkerke komen er nieuwe verwarmingsinstallaties. Voor de kerk van Esen maken we een beheerplan op zodat we bij herstellingswerken aan dat gebouw subsidies kunnen aanvragen.” Marc Deprez (Idee Diksmuide) peilde naar een stand van zaken over de geplande urnenkerk in Lampernisse. “De kerk is ontwijd en niet beschermd dus het geplande budget van 540.000 euro komt uit de stadskas”, antwoordde de schepen. “Er zijn twee bedrijven die een aanbestedingsdossier hebben ingediend maar de kostprijs ligt hoger dan ons voorziene budget.”

“De kostprijs ligt hoger dan ons voorziene budget”

Schoolstraat

Zowel de Stove- als Kwadestraat zijn erkend als schoolstraat. Bij het begin en einde van de schooldag worden die afgesloten voor het verkeer. Jürgen Van Collie (N-VA) stipte aan dat de slagboom, wanneer die dicht is, de toegang belemmert voor onder meer rolstoelpatiënten. Schepen Kurt Vanlerberghe (SP.A-open) vroeg geduld tot na de heraanleg van de Stovestraat.

N-VA onthield zich bij de stemming over de toekenning van subsidies aan de atletiekclub en de verschillende afdelingen in Diksmuide en zijn dorpen van de Nationale Strijdersbond. “We pleiten voor éénduidigheid”, vatte Jürgen Van Collie (N-VA) het samen.

In een toegevoegd punt uitte Marc Deprez (Idee Diksmuide) zijn ongerustheid over de veiligheid van de kinderen door het niveauverschil tussen de verschillende betonplaten bij de nieuwe containers die geplaatst worden in Leke voor de vernieuwing van het Chiroheem. Hij vroeg ook hoe het zat met het brandweerarsenaal in Leke. Jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) had zijn antwoord klaar. “Bij de opstart van het project gingen we ervan uit dat de Chirolokalen op een vloerplaat stonden. Pas toen we het lokaal afbraken kwam de dikke fundering met de dubbele bewapening zichtbaar. Dat verwijderen zou het project vertragen. We zullen die fundering trouwens gedeeltelijk hergebruiken bij de omgevingsaanleg. Het niveauverschil zullen we bij de omgevingsaanleg wegwerken door het in te richten als terras. Na de herfstvakantie gaan we ter plaatse met de mensen van de technische dienst. De containers zullen dan geplaatst zijn zodat we een beter beeld krijgen van de situatie. Er komt ook voldoende speelruimte. En het arsenaal blijft in Leke.”

Tot slot was raadslid Mieke Vanrobaeys (Onafhankelijk) kritisch over de communicatie bij de herstelwerken aan de Grote Markt. “De handelaars werden veel te laat verwittigd en kregen opnieuw openbare werken te slikken.” Volgens schepen Bieke Moerman (SP.A-open) heeft het stadsbestuur zijn werk gedaan en op tijd brieven verstuurd. De werken zijn volgens haar ook bijzonder snel uitgevoerd. (Gudrun Steen)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.