Eerder vorige week had schepen Verbrugge de burgemeester al een medisch attest bezorgd en gevraagd om een digitale of hybride gemeenteraad te organiseren. "Tot mijn spijt en ongeloof werd er niet ingegaan op mijn verzoek om ook een digitale deelname te willen voorzien voor alle personen die tot de risicogroep horen, die een attest kunnen voorleggen of dit simpelweg uit burgerzin en zorg voor elkaar wensen te doen", reageert Cindy Verbrugge.
...

Eerder vorige week had schepen Verbrugge de burgemeester al een medisch attest bezorgd en gevraagd om een digitale of hybride gemeenteraad te organiseren. "Tot mijn spijt en ongeloof werd er niet ingegaan op mijn verzoek om ook een digitale deelname te willen voorzien voor alle personen die tot de risicogroep horen, die een attest kunnen voorleggen of dit simpelweg uit burgerzin en zorg voor elkaar wensen te doen", reageert Cindy Verbrugge. "Het feit dat dit geweigerd werd, beperkt niet enkel het democratisch principe van besturen maar maakt daarenboven een openbaar publiek debat onmogelijk. Tot mijn spijt moet ik mij verontschuldigen voor de gemeenteraad van vanavond, waar dus helaas niet elke stem zal worden gehoord, alleen omdat hybride of digitaal vergaderen wordt geweigerd. In de toekomst is het zeer waarschijnlijk dat er zich effectief raadsleden in quarantaine zullen bevinden door allerlei oorzaken. Hybride en digitaal vergaderen de facto uitsluiten is ook om die reden een slecht idee en nefast voor de goeie gang van zaken in ons bestuur. Ik doe een oproep om als raadsleden en bestuurders het goede voorbeeld te geven. We eisen enorm veel inspanningen van onze kinderen, jongeren, senioren, personeelsleden, verenigingen,... Het lijkt me dus logisch en aangewezen dat wij als leden van het bestuur minstens het goede voorbeeld geven, zonder hierbij de democratie en het openbaar debat in het gedrang te brengen."In naam van oppositiepartij DAS laat raadslid Ann Vanheste weten dat ook zij vanavond niet aanwezig kunnen zijn. Ook zij kreeg een negatieve reactie van de burgemeester op haar vraag om de gemeenteraad via Teams te organiseren. "Ondanks het feit dat er buiten mezelf nog mensen problemen hebben met het samenkomen, moeten wij vernemen dat er toch fysiek zal vergaderd worden mét publiek en mét pers!", reageert Ann Vanheste geërgerd. "De coronacijfers swingen de pan uit, vorige week overleed een medewerker van het kabinet van minister Zuhal Demir, ministers worden in quarantaine gezet en ook De Panne is al een tijdje niet meer coronavrij. Er wordt van ons verwacht dat we onze sociale bubbel verkleinen (wat voor iedereen zwaar valt, maar we doen het), evenementen worden afgelast, de horecamensen moeten weer inboeten (wat een enorme financiële kater betekent voor deze sector). Telewerken wordt sterk aanbevolen bij alle ondernemingen en gemeente De Panne gaat doodleuk 21 raadsleden, publiek en pers samen zetten... Dat gaat toch wel veel te ver. Daarom heeft de DAS-fractie beslist om omwille van veiligheid niet fysiek aanwezig te zijn op de gemeenteraad, AGB en OCMW-raad."De CD&V-fractie heeft beslist om wel aanwezig te zijn. Burgemeester Degrieck blijft bij zijn standpunt om de gemeenteraad toch fysiek te laten doorgaan in De Boare. Hij vindt een hybride zitting nergens op lijken en zal daar enkel toe overgaan als er effectief iemand in quarantaine zou worden geplaatst.