Raadslid Luk Hoflack ( InSamenSpraak) was bijzonder scherp bij de bespreking van het meerjarenplan van het OCMW. "Meer dan 400.000 euro werd geschrapt in het budget 2019 en verschoven naar 2020 en 2021. Alleen werd in deze budgettaire jaren die bedragen helemaal niet meer voorzien", aldus het raadslid. De financieel directeur moest de meerderheid ter hulp komen om uitleg te geven. "De conclusie blijft, het meerjarenplan OCMW is heel gebrekkig en er ontbreken dus een paar honderdduizend euro in de tabellen", besloot Luk Hoflack.
...

Raadslid Luk Hoflack ( InSamenSpraak) was bijzonder scherp bij de bespreking van het meerjarenplan van het OCMW. "Meer dan 400.000 euro werd geschrapt in het budget 2019 en verschoven naar 2020 en 2021. Alleen werd in deze budgettaire jaren die bedragen helemaal niet meer voorzien", aldus het raadslid. De financieel directeur moest de meerderheid ter hulp komen om uitleg te geven. "De conclusie blijft, het meerjarenplan OCMW is heel gebrekkig en er ontbreken dus een paar honderdduizend euro in de tabellen", besloot Luk Hoflack. Bij de goedkeuring van de dotatie voor de brandweer laaide de discussie opnieuw op. De bijdrage blijft dezelfde als vorig jaar. Deze valt uiteen in een bijdrage van 2 euro per inwoner voor de ambulancewerking en daarnaast betaalt de gemeente nog een goede vier procent van het brandweerbudget. Burgemeester Sioen ( #Team 8980) noemde gans de werking van de zone en soap met een mogelijke splitsing in 2021, een splitsing die zijn voorkeur genoot. Raadslid Hoflack klaagde verder aan dat Zonnebeke, ondanks de brandweerzone de gemeente nog steeds bovenop moet betalen voor de brandweerkazerne, de dotatie veel te hoog was." De zone ging die toch overnemen en de landelijke gemeenten betalen het meest. InSamenSpraak is niet akkoord met de financiering van de brandweerzone zoals die op vandaag loopt," aldus Hoflack.Het gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) 'dorpskern Zandvoorde' werd voorlopig vastgesteld. Bij dit dossier zullen onteigeningen gebeuren voor de uitbreiding van het kerkhof. Raadslid Franky Bryon ( InSamenSpraak) vroeg wat het GRUP precies inhield. " Hoe zit het met het OC en wat wordt er allemaal gerealiseerd?" Schepen Ingrid Vandepitte ( #Team 8980) zei dat de precieze uitleg zal komen in december. "Er zal gewoon niets gebeuren", aldus Bryon. "Als je het nu nog niet weet, zul je het in december ook niet weten. De Zandvoordenaar weet nu nog altijd niet wat er zal gebeuren. Typisch voor dit bestuur. Geef gewoon toe, zeg dat je het niet weet."Tijdens de raad werd een nieuw subsidiereglement goedgekeurd om preventieve en sensibiliserende verkeersveiligheidacties door ouderverenigingen in samenwerking met scholen of erkende verenigingen financieel te ondersteunen. "Er zijn ongeveer 1500 schoolgaande kinderen in Zonnebeke en de gemeente voorziet 1500 euro om initiatieven financieel te ondersteunen. Daarnaast werden er ook voor de 5 schoolomgevingen subsidiedossiers ingediend bij de hogere overheid om infrastructurele aanpassingen te voorzien naar verkeersveiligheid", aldus schepen Koen Meersseman (#Team 8980). De oppositiepartijen vonden het een goed idee, maar Raadslid Luk Hoflack, daarin gesteund door N-VA en Lijst Passendale vond 1 euro per kind echt maar niets en vroeg het bedrag op te trekken naar 5 euro per kind. De meerderheid wilde hier echter niet van weten.(NVZ)