Raadslid Luk Hoflack ( InSamenSpraak) was bijzonder scherp bij de bespreking van het meerjarenplan van het OCMW. "Meer dan 400.000 euro werd geschrapt in het budget 2019 en verschoven naar 2020 en 2021. Alleen werd in deze budgettaire jaren die bedragen helemaal niet meer voorzien", aldus het raadslid. De financieel directeur moest de meerderheid ter hulp komen om uitleg te geven. "De conclusie blijft, het meerjarenplan OCMW is heel gebrekkig en er ontbreken dus een paar honderdduizend euro in de tabellen", besloot Luk Hoflack.
...