Gemeentelijke coördinator helpt verkiezingen in goede banen te leiden

Op deze plaats krijgt GBS Barthel een nieuw zebrapad. © (Foto WO)
Redactie KW

Weinig punten op de agenda van de gemeenteraad, enige commotie kwam er pas met een aantal mondelinge vragen. Zoals die van Rudy Nuytten (Open Stad) die vragen had bij een handeling van de milieudienst. In het kader van een openbaar onderzoek voor een omgevingsvergunningsaanvraag, legde een inwoner 23 bezwaarschriften neer bij die dienst namens haarzelf en 22 andere inwoners. Enkel haar bezwaarschrift werd in eerste instantie weerhouden. Wat eigenaardig leek voor raadslid Nuytten, gezien die bezwaarschriften aan alle vormvereisten voldeden.

Philippe Mingels van SP.A/Groen was andermaal ontevreden over de inspanningen van het stadsbestuur met betrekking tot de ‘maand van de bij’ en de afwezigheid van een bijhorend actieplan om van Menen een bijenvriendelijker gemeente te maken.

Vragen rond verkiezingen

Heel wat vraagtekens na de interventie van Angelique Declercq (SP.A/Groen), die erop wees dat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen. Zij vroeg goede afspraken te maken in verband met de campagne. En hoe de politici en de gemeentelijke ambtenaren zich dienen te gedragen ten opzichte van elkaar? Burgemeester Martine Fournier (CD&V) antwoordde dat deze en andere vragen rond de verkiezingen aan een door het college aangestelde gemeentelijke coördinator dienen gesteld te worden.

Raadslid Declercq vroeg zich daarop af hoe het kan dat een ambtenaar samen met de burgemeester bezoek bracht aan haar schoonmoeder ‘tijdens de werkuren’. De reden van het bezoek was om die ambtenaar aan de kiezer voor te stellen. Door onder meer het afgeven van een publiciteitsfolder. Burgemeester Fournier stelde dat dit absoluut geen probleem was, gezien die ambtenaar die dag vakantie had genomen.

Zebrapad aan Barthel

Goed nieuws is er voor de inwoners van Rekkem, en meer bepaald de schoolgaande jeugd van GBS Barthel. Er komt een zebrapad ter hoogte van de school. De zone 30 wordt er uitgebreid. “En waarom die zone 30 niet verder uitbreiden naar de Vrije Basisschool”, vroeg raadslid Berenice Bogaert (CD&V) zich af.

Er komen ook nieuwe I.T. servers. “Waarom kies je niet voor een Cloud oplossing?”, vroeg Angelique Declercq (SP.A/Groen). Dat is toch de toekomst? Tenslotte werd het reglement voor de prijs van Cultuurverdiensten goedgekeurd. De eerste prijzen worden eind augustus uitgereikt, wist schepen van Cultuur Griet Vanryckegem (N-VA). “Rijkelijk laat, maar nog op tijd om een goede beurt te maken voor de verkiezingen”, merkten Karl Debuck (Open Stad) en Angelique Declercq (SP.A/Groen) op.

(SLW)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.