"Als er niets mag worden georganiseerd, dan betekent dit een doodsteek voor de kust, het gaat hier over pestgedrag om de mensen weg te houden van de kust", aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker, die niet gelukkig is met de maatregelen die begin deze week werden voorgelegd tijdens het kustburgemeestersoverleg. "Er moet rekening worden gehouden met het feit dat alle badplaatsen verschillend zijn. Je kunt Middelkerke niet vergelijken met bijvoorbeeld Blankenberge of Oostende. Wij hebben geen trein die aankomt in het station en anderzijds beschikken wij over een groot breed strand, wat in andere badplaatsen niet altijd het geval is", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Ik heb de vra...

"Als er niets mag worden georganiseerd, dan betekent dit een doodsteek voor de kust, het gaat hier over pestgedrag om de mensen weg te houden van de kust", aldus burgemeester Jean-Marie Dedecker, die niet gelukkig is met de maatregelen die begin deze week werden voorgelegd tijdens het kustburgemeestersoverleg. "Er moet rekening worden gehouden met het feit dat alle badplaatsen verschillend zijn. Je kunt Middelkerke niet vergelijken met bijvoorbeeld Blankenberge of Oostende. Wij hebben geen trein die aankomt in het station en anderzijds beschikken wij over een groot breed strand, wat in andere badplaatsen niet altijd het geval is", zegt burgemeester Jean-Marie Dedecker. "Ik heb de vraag gesteld en er mag zelfs geen petanquetornooi worden georganiseerd. Als dit doorgaat zoals het nu voorligt, dan betekent dit een regelrechte ramp. Wat zullen de mensen die hier verblijven moeten doen als er geen enkel evenement mag plaatsvinden?" In Middelkerke worden alvast een aantal mobiele toiletten bij geplaatst en het gemeentebestuur is zich ten volle bewust van de problemen waar horeca en andere handelaars momenteel mee te kampen hebben en voorziet daarom een aantal steunmaatregelen. "Het gemeentebestuur trekt 500.000 euro uit voor een breed ondersteuningsplan voor de lokale economie", voegt de burgemeester er nog aan toe. "Al onze lokale ondernemers krijgen een forfaitaire gemeentelijke premie van 250 euro om hun zaal coronaproof te maken. Dat kan gaan over de aankoop van gel of mondmaskers tot het plaatsen van bewegwijzering in de zaak, het gaat hier in totaal om zo'n 200.000 euro", zegt schepen voor Economie Natacha Lejeaeghere. "Om onze lokale foodhandelaars te ondersteunen, zullen we met de dienst lokale economie, in samenwerking met de dienst toerisme, in de zomermaanden een lucratieve toeristische actie organiseren waar een indrukwekkende prijzenpot aan verbonden is. Er zal een wandel- en fietstocht worden uitgestippeld en daarmee zullen bonnen kunnen gewonnen worden. We slaan hiermee twee vliegen in één klap, want zowel de vakantiegangers als de tweede verblijvers en de inwoners krijgen een leuke incentive om Middelkerkse foodbedrijven te steunen tijdens hun vakantie in eigen land." En dan is er nog de Middelbon. Om de zogenaamde non-foodsector te ondersteunen, zal vanaf 1 juli de Middelbon worden verkocht. Deze Middelbon kost 50 euro, maar heeft een tegenwaarde van 60 euro. Per bon legt het gemeentebestuur 20% van de aankoopwaarde bij zodat het mogelijk is om met voordeel te shoppen bij de lokale non-foodhandelaars. "De opbrengst van de bonnen belandt op die manier ook meteen bij de deelnemende handelaars en de Middelbon zal bovendien geldig blijven tot 31 december 2020", zegt schepen Natacha Lejaeghere. "Om alles kenbaar te maken, wordt een positieve informatiecampagne opgezet waarin we het lokaal shoppen op een ludieke manier in de kijker zullen plaatsen. We moeten er toe komen dat geen enkele Middelkerkenaar nog elders durft te shoppen." Naast deze acties wordt er gekeken of er nog mogelijkheden zijn om ondersteuning te bieden. "Misschien is het wel mogelijk om enkele fiscale maatregelen te nemen om de druk op de middenstand te verlichten", besluit burgemeester Dedecker, die wordt bijgetreden door schepen van Financiën Tom Dedecker. "Ons fiscale klimaat laat heel weinig flexibiliteit toe, maar we hebben toch enkele concrete ideeën in petto en deze zijn het absoluut waard om verder te onderzoeken."