Het gemeentebestuur maakt al enige tijd werk van de opwaardering van de wijk Sas. Recent werden de Staessenstraat, het Dr. Vandewegheplein, de Nukkerwijkstraat en Europastraat volledig vernieuwd. Bedoeling van het gemeentebestuur was om op 4 januari de uitvoering van het Masterplan Sas verder te zetten met de renovatie...

Het gemeentebestuur maakt al enige tijd werk van de opwaardering van de wijk Sas. Recent werden de Staessenstraat, het Dr. Vandewegheplein, de Nukkerwijkstraat en Europastraat volledig vernieuwd. Bedoeling van het gemeentebestuur was om op 4 januari de uitvoering van het Masterplan Sas verder te zetten met de renovatie van de Spaarzaamheidstraat en Steenovenstraat. "De Watergroep komt evenwel gemaakte afspraken niet na waardoor dit project twee maanden vertraging zal oplopen", ventileerde schepen voor Openbare Werken Jacques Deroo de woede van het gemeentebestuur. "Ter voorbereiding van de eigenlijke werken in de Spaarzaamheidstraat en Steenovenstraat moest De Watergroep nieuwe waterleidingen leggen. De bestaande leidingen in vezelcement zijn dringend aan vervanging toe. Begin december stelden wij echter vast dat De Watergroep de werken nog altijd niet aangevat had. Toen we contact opnamen met De Watergroep bleek dat men daar vergeten was om dit op te nemen in de planning", aldus een verontwaardigde Jacques Deroo. "Tijdens diverse voorafgaande overleg- en coördinatievergaderingen werden hierover duidelijke afspraken gemaakt. Deze afspraken werden ook telkens opgenomen in een verslag". Volgens burgemeester Steve Vandenberghe heeft de vergetelheid van De Watergroep verregaande gevolgen voor Bredene. "De werken lopen ten minste twee maanden vertraging op, waardoor ook de timing voor de volgende fases van het Masterplan Sas in het gedrang komen. Deze vertraging kan ook financiële gevolgen hebben voor Bredene." (MM)Lees ook hierover in Krant van West-Vlaanderen, editie De Zeewacht