"Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan de nieuwe, oude ploeg om zich ernstig te buigen over de basisfiscaliteit van onze stad. Er liggen heel wat kansen om onze belastingen eerlijker en sturender te maken."

"Wat het eerste betreft, is Groen geen voorstander van het al te veel belasten van arbeid. De aanvullende personenbelasting. Met een aanslagvoet van 7,9 procent zitten we een flink stuk boven het Vlaamse gemiddelde en staan we op de 82ste plaats van 308 gemeenten. Bij de Vlaamse centrumsteden staan we op de 4de plaats. Enkel in Roeselare, Sint-Niklaas en Antwerpen betaal je meer aanvullende personenbelasting dan in Kortrijk. Het lijkt me iets om te bekijken. Wat de onroerende voorheffing betreft, rijden we ook in de kopgroep. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen, staat Kortrijk op de 40ste plaats voor de hoogte van de onroerende voorheffing."

Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) kon Groen volgen in die redenering, maar wees erop dat veranderingen niet zo makkelijk door te voeren zijn. Ze benadrukte wel dat nog niet alles beslist is. "Op dit moment moeten we vooral evalueren", benadrukte ze.

(AN)

"Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om een oproep te doen aan de nieuwe, oude ploeg om zich ernstig te buigen over de basisfiscaliteit van onze stad. Er liggen heel wat kansen om onze belastingen eerlijker en sturender te maken.""Wat het eerste betreft, is Groen geen voorstander van het al te veel belasten van arbeid. De aanvullende personenbelasting. Met een aanslagvoet van 7,9 procent zitten we een flink stuk boven het Vlaamse gemiddelde en staan we op de 82ste plaats van 308 gemeenten. Bij de Vlaamse centrumsteden staan we op de 4de plaats. Enkel in Roeselare, Sint-Niklaas en Antwerpen betaal je meer aanvullende personenbelasting dan in Kortrijk. Het lijkt me iets om te bekijken. Wat de onroerende voorheffing betreft, rijden we ook in de kopgroep. Van de 308 gemeenten in Vlaanderen, staat Kortrijk op de 40ste plaats voor de hoogte van de onroerende voorheffing."Schepen van Financiën Kelly Detavernier (N-VA) kon Groen volgen in die redenering, maar wees erop dat veranderingen niet zo makkelijk door te voeren zijn. Ze benadrukte wel dat nog niet alles beslist is. "Op dit moment moeten we vooral evalueren", benadrukte ze.(AN)