Aan lokale belastingen is er overigens geen gebrek. Ondernemersvereniging Unizo telde in 15 West-Vlaamse gemeenten het aantal verschillende lokale belastingen: dat aantal varieert van 11 lokale belastingen (Knokke-Heist) tot maar liefst 25 (Oostende). De belangrijkste lokale belastingen die de gemeenten het meest opleveren zijn de aanvullende belasting op de personenbelasting en de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing. Die kent u van het berekeningsdocument dat de federale overheidsdienst Financiën u bezorgt nadat u uw aangifte hebt ingevuld.
...