De algemene vergadering van Gemeentebelangen koos deze week unaniem om een duo als kandidaat-burgemeester aan te duiden. Burgemeester Marc Lewyllie trekt de lijst van Gemeentebelangen en hij zal het burgemeesterschap verder opnemen. Het is de bedoeling dat Wieland De Meyer in de loop van de legislatuur het burgemeesterschap van Marc Lewyllie overneemt.
...