Het schepencollege stelt op de gemeenteraad de intentie voor tot aankoop van het vroegere tuincenter Aveve in de Boezingestraat 37 Langemark. Daar wil men een jeugd- en kunstcampus ontwikkelen.
...

Het schepencollege stelt op de gemeenteraad de intentie voor tot aankoop van het vroegere tuincenter Aveve in de Boezingestraat 37 Langemark. Daar wil men een jeugd- en kunstcampus ontwikkelen.De voormalige handelszaak Aveve in de Boezingestraat Langemark staat te koop. De vraagprijs voor het gewezen tuincenter bedraagt 900.000 euro. Het onroerend goed kent een totale oppervlakte van bijna een halve hectare. Het bestaat uit een handelswoning met bedrijfsgebouwen, goed voor een oppervlakte van 25,05 are en aaneensluitend een braakliggend weiland met een oppervlakte van 22,77 are. Dat laatste geeft een verbinding tussen de terreinen van het sportcentrum en de jeugdcampus en vormt zo een belangrijke meerwaarde.Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Statiewijk en Westelijke dorpsrand' was al ingekleurd volgens dergelijk scenario van bebouwing en de uitwerking van een jeugdcampus.Indien de gemeenteraad zijn goedkeuring verleent, kan er in de loodsen een eigentijds onderdak voor jeugdverenigingen voorzien worden evenals voor de teken- en muziekschool, St.-Ceilia of creatieve ruimtes voor de Kunstkring 20-10 of Fotoclub So-Iso,...In het woongedeelte ziet het schepencollege ruimte voor een of meerdere doorgangswoningen voor thuisloze cliënten van het OCMW.Ook niet onbelangrijk bij de aankoop is de mogelijkheid voor een trage doorsteek tussen de handelszaak en het sportcentrum. Naast ontsluiting kan de braakliggende zone dienen voor recreatie.In de zone Aveve en het sportcentrum situeert zich ook gemeenschapsschool Ter Berken. In 2005 kocht de gemeente een deel van het terrein waar de verlaten prefabs van Ter Berken gelegen waren. Het perceel was 78,6 aren groot. In 2014 werd het idee van een jongerencampus op die plek gelanceerd. Toen leefde de idee al om de jeugd en de harmonie daar te centraliseren. Dit bood mogelijkheden om op de site van de vroegere jongensschool woningbouw te voorzien. Daar zijn de academie en de Chiromeisjes gehuisvest.Er werd aan de toekomstige gebruikers gevraagd om hun droomlokaal te schetsen op papier of in woord. De antwoorden van de bevraging handelden over kunnen ravotten, avontuurlijkheid creëren en keukenaccomodatie voorzien.Na positief advies van de gemeenteraad kan gestart worden met overleg met alle verenigingen en kunstonderwijs. Het college start de zoektocht naar mogelijke subsidiëring.Voor de opmaak van het artikel wenste bevoegde schepen Johan Vanysacker geen vragen te beantwoorden. "Er is een bestuursakkoord tussen CD&V en N-VA dat stipuleert dat nieuwe projecten door het schepencollege in zijn geheel worden voorgesteld", was zijn reactie.Het nieuwe project gestalte geven zal inhet werk zijn van de opvolger van Johan Vanysacker, Eddy Vanacker. Hij neemt vanaf 2021 de bevoegdheden jeugd en cultuur over.Naar verluidt had ook supermarkt Aldi interesse in het pand van Aveve.Op de gemeenteraad van maandag 31 augustus wordt meer uitleg gegeven. (pco)