De oppositie betwijfelt of wel alle aangeduide bomen kaprijp zijn, maar drong eerder aan om het gehele domein eens grondig te bekijken en alle bomen die aan vervanging toe zijn te verwijderen en te vervangen door nieuwe. Ook dit project zou...

De oppositie betwijfelt of wel alle aangeduide bomen kaprijp zijn, maar drong eerder aan om het gehele domein eens grondig te bekijken en alle bomen die aan vervanging toe zijn te verwijderen en te vervangen door nieuwe. Ook dit project zou kaderen in het burgemeestersconvenant om de gemeente nog milieuvriendelijker te maken. Schepen Magda Deprez beklaagde er zich over dat er te weinig positieve voorstellen komen vanuit de adviesraden die moeten helpen om een schoner milieu te realiseren. Zij bestemde de huidige adviesraden als klaagraden die het alleen hebben over een losliggende tegel in het trottoir, of een haag die over het voetpad hangt, maar dat er geen echte voorstellen komen die de gemeente kunnen vooruithelpen. Ook het voorstel van de verenigingen rond herbruikbare bekers op festiviteiten is niet eenvoudig. Daarrond worden heel veel vragen gesteld, zoals wie zorgt voor de ophaling, voor de schoonmaak ervan en ook de voedselbank zal hier zijn zeg in hebben. Ook de kostprijs is nog niet bekend, want er worden hierop geen subsidies verwacht vanuit de provincie. "Uiteindelijk moeten nieuwe voorstellen voor een beter milieu ook betaalbaar blijven", besloot schepen Deprez.(CLY)