Gemeente Wielsbeke maakt zeven miljoen schulden extra

Schepen van financiën Filiep De Vos verantwoordde voor de verwachte slechte cijfers van 2018. © GF
Redactie KW

In 2018 werd de schuldenberg van de gemeente Wielsbeke zeven miljoen groter. Nu heeft de gemeente 33 miljoen euro schulden. Dat is 3.400 euro per inwoner. De drie oppositiepartijen waren op de gemeenteraad van 4 juli heel bezorgd.

De slechte cijfers zijn geen verrassing. De facturen voor de grootste investeringen zoals de bibliotheek en de herinrichting van de dorpskern van Sint-Baafs-Vijve kwamen pas binnen in het laatste beleidsjaar. Al bij de voorstelling van de cijfers van 2017 waarschuwde toenmalig N-VA-schepen Rik Buyse al voor slechte cijfers. “De slechte cijfers lagen in de lijn van de verwachting. Maar om aan schuldafbouw te doen, kan je geen woonzorgcentrum alleen verbouwen en uitbaten. Dat gaf voor ons de doorslag om alleen naar de kiezer te trekken. De natte droom van de gemeente om de enige eigenaar te blijven, is met deze schuldgraad onmogelijk. Onze berekening was dus beter. Dat zullen jullie moeten toegeven”, stelt hij.

Naast het woonzorgcentrum staan nog andere grote projecten op til in deze legislatuur. Zo zou de gemeente het zwembad en de sporthal op Domein Hernieuwenburg verbouwen en zou men de Heirweg heraanleggen. Ook U. vroeg de gemeente zijn ambities bij te stellen. “Moeten de ambities van de gemeente niet bijgesteld worden? De ambitieuze plannen zijn een utopie geworden. Wielsbeke was al één van de slechtere gemeenten van de klas, zeker in vergelijking met de buurgemeentes. Daardoor wordt onze gemeente meer en meer fusierijp”, verklaarde Jan De Potter (U.) al voor de gemeenteraad.

Schepen van financiën Filiep De Vos (CD&V) wil de schulden tegen het einde van de legislatuur met 25 procent doen zakken. “Acht miljoen is heel ambitieus, dus we zullen ons huiswerk moeten doen. We zullen beleidsbeslissingen nemen en die in het najaar meegeven in een state of the union”, gaf hij aan. Jan De Potter repliceerde nog: “Dan hopen we dat de investeringen verdeeld worden, zodat het volgende bestuur niet met slechte cijfers opgezadeld zit.” (NVR)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.