De overdracht komt er op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer dat deze wegen wenst over te dragen omdat zij enkel nog een lokale functie hebben en niet meer kaderen in het structuurplan Vlaanderen. Deze overdacht is volledig kosteloos.

Het gaat om de gewestwegen Gaverstraat (lengte 451 meter), Pannenstraat (lengste 355m) en de 13de Liniestraat (lengste 385 m). De raad keurde het voorstel unaniem goed.

(CLY)

De overdracht komt er op vraag van het Agentschap Wegen en Verkeer dat deze wegen wenst over te dragen omdat zij enkel nog een lokale functie hebben en niet meer kaderen in het structuurplan Vlaanderen. Deze overdacht is volledig kosteloos.Het gaat om de gewestwegen Gaverstraat (lengte 451 meter), Pannenstraat (lengste 355m) en de 13de Liniestraat (lengste 385 m). De raad keurde het voorstel unaniem goed. (CLY)