Gemeente verzet zich tegen vergunning windmolens

© GS
Redactie KW

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp heeft maandagnamiddag beslist zich te verzetten tegen de stedenbouwkundige vergunning van de nv Aspiravi voor de bouw van twee windmolens in de noordelijke lussen van het klaverblad E40/E403.

In 2013, toen Aspiravi zijn aanvraag indiende, was er nog een afzonderlijke stedenbouwkundige vergunning én een milieuvergunning voor de bouw van windmolenpark nodig. De milieuvergunning werd in beroep verkregen in 2014, en na diverse procedures heeft het geduurd tot dit voorjaar vooraleer ook de stedenbouwkundige vergunning toegekend werd.

Brede burgerparticipatie

Het College van Burgemeester en Schepenen van Oostkamp heeft in dit proces haar bezorgdheid geuit omdat de omstandigheden in 2020 grondig verschillen van 2013: ondertussen zijn twee andere molens goedgekeurd waartegen ook een beroepsprocedure loopt, er is de nieuwbouwwijk in de Fabiolalaan en de toekomstige ontwikkeling van de Wastine. Oostkamp pleitte er daarom voor in haar advies aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar in de aanloop tot de definitieve bouwvergunning om de uitgangspunten van de aanvraag te actualiseren en breder advies in te winnen. Daarenboven werd in Oostkamp in 2018 in de gemeenteraad beslist dat windenergieprojecten voortaan in een brede burgerparticipatie moeten voorzien.

Bij de toekenning van de uiteindelijke bouwvergunning stelde de gemeente Oostkamp echter vast dat er geen rekening gehouden werd met twee belangrijke elementen zoals de vraag naar een publiek consulteerbare impactstudie en het draagvlak en de participatie van de omgeving. Daarom heeft het College van Burgemeester en Schepenen beslist om de vernietiging te vragen van deze vergunning. Dat gebeurt via een verzoekschrift bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Voorstander van alternatieve energiebronnen

Ook omwonenden of derden die kennis genomen hebben van deze beslissing kunnen beroep aantekenen. Gebaseerd op de datum van de plaatsing van de affiche, moet dat gebeuren voor 11 juni 2020. Burgemeester Jan de Keyser: “We hebben afgelopen weken veel oproepen gekregen vanuit de bevolking: zowel mensen die expliciet voor de windmolens zijn als mensen die ertegen zijn. We hebben voor beide begrip. Voor alle duidelijkheid: we blijven als gemeentebestuur voorstander van alternatieve energiebronnen. De zoektocht om minder CO² te verbruiken, past daar perfect in. Anderzijds verwachten we ook – als gemeente – een kwaliteitsvolle impactstudie die met alles rekening houdt én bredere inspraakmogelijkheden van de bevolking. Als men een onvoldoende kwaliteitsvol dossier aanreikt en tegelijkertijd te weinig in dialoog gaat met de omgeving, dan is het als beleidsmaker quasi onmogelijk om de rug te rechten. Ik doe dan ook een expliciete oproep aan de windmolenaanvragers om hun aanvragen kwalitatiever te onderbouwen.” (GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.