Gemeente Staden investeert 435.000 euro in initiatieven op vijf domeinen

(foto JCR)
Redactie KW

Tijdens een informele gemeenteraad werd een proefversie van het herstelplan corona besproken. Uit het plan blijkt dat de gemeente 435.956 euro wil investeren. Dat geld wordt verdeeld over vijf domeinen: economie, levenskwaliteit, solidariteit, zorg en gezondheid en dienstverlening en interne werking. De proefversie wordt deze zomer afgetoetst bij de inwoners en adviesraden, om dan in september te worden goedgekeurd.

“Het plan werd opgesteld door een werkgroep”, vertelt burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).

“Het uitgangspunt was aanvullend te werken op de initiatieven van de hogere overheden. Op het gebied van economie plannen we de uitgifte van een coronabon ter waarde van 20 euro voor elk gezin. Per extra gezinslid wordt 5 euro aan de bon toegevoegd. Concreet betekent dit dat een gezin van 3 mensen 30 euro ontvangt. De bon zal enkel besteed kunnen worden bij handelaars die verplicht hebben moeten sluiten en zal geldig zijn van oktober tot eind januari 2021. Verder krijgen ondernemingen die in 2020 opgestart zijn een starterscheque van 500 euro. Dit initiatief is wel beperkt tot de ondernemingen die moesten sluiten tijdens de lockdown. Voor landbouwers plannen we een actie ‘korte keten’. Onze inwoners krijgen een kennismakingsbon ter waarde van 2 euro die ze kunnen gebruiken bij landbouwers die volgens het principe van de korte keten werken.”

Kwetsbare gezinnen

“Op het domein van levenskwaliteit willen we alle erkende gesubsidieerde Stadense verenigingen voor 2020 en 2021 een dubbele basistoelage geven”, gaat de burgervader verder.

“Alle erkende Stadense gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde verenigingen willen we in 2020 en 2021 dan weer een tegoedbon ter waarde van 250 euro geven voor hun factuur voor het gebruik van gemeentelijke lokalen en materialen. Op het vlak van solidariteit willen we extra budget voorzien voor kwetsbare gezinnen en situaties. We willen ook een computerlokaal voorzien in de bib, het bibliotheekpunt en op school voor kwetsbare gezinnen.”

“Op het domein van zorg en gezondheid willen we een waarderingsactie voor onze zorgmedewerkers opzetten met extra aandacht voor medewerkers van woonzorgcentrum De Oever. Er zijn diverse mogelijkheden in onderzoek. We denken daarbij onder andere aan het toekennen van een gevarenpremie, het toekennen van drie extra vakantiedagen en een tijdelijke verhoging van de maaltijdcheques. Dit zal nog overlegd worden met de vakbondsorganisaties. Op het domein van dienstverlening willen we verder promotie maken voor het werken op afspraak in het gemeentehuis om zo wachtrijen te vermijden en anderhalve meter afstand te respecteren. Verder willen we ook een kader uitwerken voor telewerk voor onze personeelsleden en willen we ook werk maken van een uitbreiding van het e-loket voor het opvragen van documenten via onze website.”

Steun voor grote bedrijven

Oppositiepartijen CD&V en WESTAON waren positief over de proefversie van het herstelplan. Toch hadden ze ook opmerkingen. “We lezen niks over steunmaatregelen of tegemoetkomingen voor grotere bedrijven”, stelt CD&V-fractieleider Ludwig Willaert. “Zij stellen heel wat mensen tewerk. We kunnen ons oor eens te luisteren leggen bij hen en daarna eventueel zien of we hen met één of andere concrete maatregel kunnen helpen of ondersteunen.” CD&V pleitte ook voor een cultuurcheque waarbij Stadenaars een korting krijgen op de toegangsprijs voor een Stadense culturele activiteit met als bedoeling de culturele verenigingen er bovenop te helpen. Bart Coopman (WESTAON) vroeg soepelheid bij het toekennen van extra middelen aan kwetsbare gezinnen en vroeg indien nodig ook extra mankracht om de bijkomende steunaanvragen te behandelen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.