Schepen van stadskernvernieuwing Tijs Naert: "Het stadsbestuur wou het uitzicht en de invulling van het paviljoengebouw laten afhangen van de uitbatingsvoorstellen die werden ingediend. Vier mogelijke partners/concessiehouders dienden initieel een voorstel in. De onderhandelingen gingen de voorbije jaren verder met drie kandidaten tot er uiteindelijk nog één mogelijke uitbater overbleef. De alsmaar stijgende kostprijs van de bouw van het paviljoen enerzijds en de eveneens stijgende kosten voor de exploitatie ervan (op basis van de vragen van de kandidaat-uitbater) anderzijds leidden tot de beslissing om het dossier stil te leggen."

Het schepencollege staakt met die beslissing echter de zoektocht naar initiatieven in het kader van 'beleving aan de kade' niet. Schepen Tijs Naert: "We blijven zoeken naar een zinvolle invulling van deze schitterende locatie aan de Leie. Volgende zomer komt er een tijdelijke invulling via het project Contrei Live van Leiedal. Ondertussen kijken we uit naar mogelijkheden voor de komende jaren waarbij we de piste van pop-up-initiatieven bewandelen."

Reacties uit de oppositie

"We vernamen net voor aanvang van de Raadscommissie - met als agendapunt stand van zaken Paviljoen - dat de bouw van dit laatste door het college wordt afgelast. Gezien het huidig ontwerp, conceptuele voorwaarden en het gebrek aan belangstelling voor toekomstige uitbaters, lijkt ons dit niet meer als normaal", aldus Wouter Bouckaert van Open VLD. In de gemeenteraad van 18 juni maakte Open VLD zich al zorgen. "De kostprijs van het casco paviljoen is vandaag fors hoger dan de initiële ramingen. Op vandaag is al 650.000 euro uitgegeven. We moeten er heel hard op toezien dat dit niet verder gaat", zei Wouter Bouckaert toen. "Bovendien zijn er zijn nog omvangrijke investeringen nodig voor de afwerking en inrichting: er is maar een kleine keuken, er is weinig bergruimte, geen ruimte voor afval en er is geen koelcel. Deze investeringen samen met de concessievergoeding van 1.250 euro en de exploitatiekosten zijn misschien niet leefbaar." Wouter Bouckaert:"Het stoort ons echter dat dergelijk budgettair belangrijk punt wel al meer dan een week op de Raadscommissie geagendeerd wordt en dat ter elfder ure hieromtrent door het stadsbestuur een persbericht wordt gelanceerd, net voor de RC waarop dit punt behandeld wordt. Dit kon vroeger en met meer respect voor de oppositie worden vermeld."

Het stadsbestuur had al zo'n 600.000 euro uitgetrokken voor het geplande paviljoen. Voor de N-VA was het prijskaartje hiervoor al veel te hoog en het verhaal was nog niet ten einde. "Op de gemeenteraad van juni trokken we al aan de alarmbel en stemden bijgevolg ook overtuigd tegen het veel te dure project. Het stadsbestuur is vier maand later nu ook tot dit inzicht gekomen", aldus fractievoorzitter Wout Patyn van N-VA. Dat het kostenplaatje nog ferm zou oplopen was al duidelijk toen het stadsbestuur de concrete plannen voorstelde. "De uiteindelijke kost zou zelfs oplopen tot zo'n 750.000 euro. En dit voor een bijna ruwbouw waar de toekomstige uitbater nog heel wat investeringskosten op zich zou moeten nemen. Duidelijk een brug te ver. En ik ben tevreden dat het stadsbestuur dit ook inziet", vertelt Wout Patyn verder. "Dat geld kan aan heel wat nuttigere zaken besteed worden. Ik hoorde onze burgemeester aan het begin van deze legislatuur ambitieus verkondigen dat de investeringen in onze fietspaden verdubbeld zou worden. Misschien wordt het eens tijd om daar effectief werk van te maken."

Op de gemeenteraad van juni maakte raadslid Patrick Claerhout al duidelijk dat 600.000 euro te weinig zou zijn voor de toenmalige plannen. "Wij vrezen ook dat de cijfers van het bestek te klein geraamd zijn, wat als de kost hoger blijkt te zijn? Komt er dan helemaal geen paviljoen?. Nu blijkt dat onze opmerkingen terecht waren, want er komt effectief geen paviljoen. We kijken alvast uit naar de nieuwe invulling die het stadsbestuur zal geven aan de site", gaat Claerhout verder. "Met de N-VA blijven we voorstander om een zaak of terras in te richten op de vernieuwde Leieboorden. Dit kan bijvoorbeeld gelinkt worden aan een van de nieuwe horecazaken die daar komt, of zelfs aan het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie. Maar dit hoeft helemaal geen luxeproject te zijn. Het nieuwe stadscentrum moet bruisen met aandacht voor handelaars en horecazaken. Misschien kan het bestuur zich daar ook eens prioritair op focussen."

"Jammer dat we dit voor de zoveelste keer via de pers moeten vernemen. Heel West-Vlaanderen wist dit eerder dan wij op de raadscommissie", aldus Rik Vandenabeele van Vlaams Belang. "Het is wel een goeie beslissing nadat wij al meerdere keren op de zaken die moeilijk/niet te verwezenlijken waren, hadden gehamerd. Op papier was alles mooi en de studies hebben opnieuw veel gekost. Anders en beter!"