"Ons abdijmuseum geniet met zijn collectie en wetenschappelijk onderzoek respect tot over de landsgrenzen. De abdij was geschiedkundig ook heel belangrijk voor de groei, de bloei en de ontwikkeling van onze gemeente. Maar we moeten ook toegeven dat ons museum tot op de draad versleten is. De temperatuur- en vochtregeling die essentieel is voor de bewaring van de collectie is een ramp. Er moet dringend iets gebeuren: een grondige renovatie, herinrichting of een totale nieuwbouw", vindt Rita Gantois.
...

"Ons abdijmuseum geniet met zijn collectie en wetenschappelijk onderzoek respect tot over de landsgrenzen. De abdij was geschiedkundig ook heel belangrijk voor de groei, de bloei en de ontwikkeling van onze gemeente. Maar we moeten ook toegeven dat ons museum tot op de draad versleten is. De temperatuur- en vochtregeling die essentieel is voor de bewaring van de collectie is een ramp. Er moet dringend iets gebeuren: een grondige renovatie, herinrichting of een totale nieuwbouw", vindt Rita Gantois.Al in de vorige legislatuur is volgens Rita Gantois gevraagd om een totaalvisie uit te werken voor de toekomst van het museum. "Op de Ronde van Koksijde hoorden wij over de plannen om een nieuw groot toegankelijk onthaalcentrum voor ons museum te bouwen aan de villa Castel Fiertel. Tot onze verbazing bleken er geen plannen om te investeren in het museum zelf. Zomaar een nieuw bezoekerscentrum neerpoten naast de villa Castel Fiertel getuigt van een weinig doordacht beleid. Vandaag is er aan de Verbouwenslaan met de rotonde een toegankelijke ingang, aan de villa is de ingang onvoldoende toegankelijk. Dat de balie daar is gevestigd, is een groot minpunt. Tijdens de vorige legislatuur is meermaals gevraagd om dit tijdelijk aan te pakken door een hellend vlak aan te leggen, wat ook niet ideaal is.""En is de rotonde, het bezoekerscentrum te klein of aan vernieuwing toe? Er is eerder een nieuw bezoekerscentrum nodig. Het zou van goed bestuur getuigen om dit te kaderen in een nog te ontwikkelen globale visie. Waar willen wij met ons museum naartoe? Hoe integreren we dan de eventueel nieuwe onthaalruimte binnen dit geheel? Meteen kan dan bijvoorbeeld de bibliotheek van ons museum daar een plek krijgen zodat die schat aan informatie bewaard en geconsulteerd kan worden waar het hoort: in het museum. Ons voorstel: schrijf een architectuurwedstrijd uit voor de nieuwbouw of totaalrenovatie of doe een beroep op de procedure Win-Vorm."Schepen Stéphanie Anseeuw hield de spanning erin en zei: "We hebben zeker plannen met het museum, maar daarover communiceren we pas als we het beleidsplan voor het meerjarenplan voorstellen." Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) reageerde verontwaardigd op de uitspraak van burgemeester Vanden Bussche dat de villa Castel Fiertel was aangekocht met de intentie om te worden gesloopt: "Ik vond dat we daarvoor al te veel geld hebben betaald! Nu durft u te beweren dat u het heeft gekocht om af te breken! Bij zo'n kortetermijnvisie heb ik echt mijn bedenkingen! Allemaal willen we toch het beste voor ons Abdijmuseum, dat enorm belangrijk is voor ons toeristische karakter!" (MVO)