In alle stilte heeft de Stad Brugge deze zomer een dadingovereenkomst afgesloten met de aannemers die de Geldmuntstraat heraangelegd hebben. Daarmee komt een einde aan een drie jaar durend financieel geschil.
...

In alle stilte heeft de Stad Brugge deze zomer een dadingovereenkomst afgesloten met de aannemers die de Geldmuntstraat heraangelegd hebben. Daarmee komt een einde aan een drie jaar durend financieel geschil."Er waren twee geschillen. Enerzijds de meerkost bij de werken aan de nutsleidingen. Uiteindelijk wordt de kost voor de stad Brugge herleid tot 117.600 euro", zegt schepen Mercedes Van Volcem. "Anderzijds was er een discussie over de gebruikte straattegels, die afweken van hetgeen gevraagd werd. De stad heeft daarom een aantal facturen niet betaald, nu moeten wij als compromis wel nog 55.000 euro betalen."Belangrijk in dit dossier dat de Geldmuntstraat niet opnieuw zal moeten opengebroken worden. "Betekent dit dat er opnieuw bussen door die straat zullen rijden? Want nu doen alle bussen een ommetje via de Sint-Jorisstraat en zijn die bewoners de dupe", vroeg oppositieraadslid Marleen Ryelandt (Groen) zich af.Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) is formeel: "Er zullen geen grote stadsbussen opnieuw door de Geldmuntstraat rijden. Wel kleine elektrische busen, als we hierover een akkoord met De Lijn bereiken."