De gemeenteraad van begin juni zal nog een tijdlang blijven nazinderen. Het variapunt ingediend door de N-VA-fractie betreffende de speeltoestellen op het speelplein 't Ravotterke op Ter Borcht zorgde voor de nodige commotie. Na de vraag door N-VA-raadslid Machteld Vanhee wanneer het toestel geleverd zou worden, bleek een wachttijd van acht weken een normale procedure.
...

De gemeenteraad van begin juni zal nog een tijdlang blijven nazinderen. Het variapunt ingediend door de N-VA-fractie betreffende de speeltoestellen op het speelplein 't Ravotterke op Ter Borcht zorgde voor de nodige commotie. Na de vraag door N-VA-raadslid Machteld Vanhee wanneer het toestel geleverd zou worden, bleek een wachttijd van acht weken een normale procedure."Ik kon me niet tevreden stellen met het antwoord van de schepen van Jeugd dat er geen tijd was om de jeugd hierover te interpelleren", aldus Machteld Vanhee. "Ik sta dagelijks als lerares voor de klas en ik weet heel goed dat onze jeugd en kinderen gehoord kunnen worden. Tijdens mijn verkiezingscampagne heb ik trouwens duidelijk gesteld dat ik me wil inzetten voor een kindvriendelijke gemeente en dat ik kies voor een beleid afgestemd op kinderen en jongeren. Kindvriendelijk betekent ook mensvriendelijk. Ik ijver voor een gemeente met niet alleen veilige schoolomgevingen die gemakkelijk bereikbaar zijn via veilige wegen en fietspaden, maar eveneens een gemeente met groene zones en speelvoorzieningen waar kinderen kunnen ravotten en genieten van de natuur. Kortom, ik streef naar een gemeente waar kinderen gelijkwaardige burgers zijn, waar ze echt iets kunnen betekenen door samen met hen in dialoog te gaan."Schepen van Jeugd Rita De Costere bevestigt de aankoop en stelt dat alles ten laatste op 10 juli zal geïnstalleerd zijn op het speelplein. Andere schepenen en de burgemeester bevestigen deze timing.In april 1965 werd het meer dan 17 ha grote domein Ter Borcht door de gemeente Meulebeke aangekocht. Een jaar later kwam de sportschool VILO zich in het kasteel vestigen. In de eerste helft van de jaren 70 werden de visvijver en het ringkanaal aangelegd alsmede de sportvelden en het speelplein tussen de Kapellestraat en het Kapellebos. De grote speelweide werd tijdens de grote vakanties omgetoverd tot de stek waar ouders hun kinderen in alle veiligheid konden brengen omdat de mama's van de KAV (nu Femma) een oogje in het zeil hielden. Jaren later werd hun taak overgenomen door de monitoren van speelpleinwerking 't Ravotterke. Er kwam een grote barak om speelgoed in onder te brengen en/of te schuilen indien dat nodig was.Tijden veranderen en de speelpleinwerking van toen werd afgebouwd. Ondertussen kreeg Ter Borcht een kleuterspeeltuin aan de ingang van de sporthal en het zwembad en in 2012 werd een nieuw paradepaard boven de doopvont gehouden: het Robinsoneiland.Toenmalig schepen van Jeugd Danny Bossuyt: "Het was een realisatie met een lange voorgeschiedenis. Zowel de gemeente Meulebeke als de milieu- en jeugdraad bundelden hun ideeën omtrent de bestemming van het 7.000 m2 stuk grond. Op het eiland oefenden ooit paarden in dressuur en jumping. Er werd gestreefd naar een open karakter van de site. Een ruimte met speeltuigen, maar ook met een plaats voor een arena en zelfs een kampvuur. De totale tijd van onze onderhandelingen, gesprekken en werkzaamheden bedroeg maar liefst drie jaar. Maar we zijn terecht trots op deze realisatie die zowel door jeugdverenigingen als door de losse bezoekers enorm gewaardeerd wordt."Burgemeester Dirk Verwilst: "Gedurende de voorbije legislatuur werd er heel wat geïnvesteerd in speel- en groene zones. We merkten op dat er in bepaalde wijken en straten heel wat jonge kinderen waren, deels door de komst van jonge gezinnen, deels omdat hoe langer hoe meer oma's en opa's zich over het jonge volkje ontfermen. Omdat de kinderen dan niet altijd zelfstandig naar het recreatiedomein Ter Borcht kunnen gaan, namen we het besluit op die plaatsen waar het enigszins mogelijk was - Tuinwijk, Biezardhof, Mandelwijk, Volderwijk en Sperrenwijk - kleine speeltuinen in een groen kader te plaatsen. Vorig jaar nog kregen ze allemaal een facelift en werd er zelfs in de Gaverstraat een mooi combinatiespeeltoestel geïnstalleerd.""Met enkele zitbanken op die locaties creëren we eveneens de mogelijkheid om mensen van alle leeftijden met elkaar in contact te brengen. Verder is het ook zo dat er op alle nieuwe verkavelingen ook een ruimte voorzien is voor een geïntegreerde speeltuin. Concreet zal dat het geval zijn in de verkavelingen tussen Steenstraat en Kapellestraat en tussen de Oude Gentstraat en de Gentstraat."(LB)