Eerste schepen Danny Bossuyt verving burgemeester Verwilst, wiens vader maandag overleed. De gemeenteraad verliep eerder onrustig met heel wat tussenkomsten van de oppositiepartijen. Zo ook in...

Eerste schepen Danny Bossuyt verving burgemeester Verwilst, wiens vader maandag overleed. De gemeenteraad verliep eerder onrustig met heel wat tussenkomsten van de oppositiepartijen. Zo ook in het dossier IPON, waar de N-VA-leden opteerden voor de aanleg van een speeltuigenzone in de verkaveling die 104 loten telt.Wat de naamgeving van de straten betreft, waren het de leden van VRIJ die zich verzetten tegen de naam Gerststraat als naam voor de hoofdstraat.Hun voorstel om bij de eerdere en door de cultuurraad goedgekeurde 'Korenstraat' te blijven, werd verworpen. De namen van de toekomstige zijstraten - Roggestraat, Tarwestraat en Boekweitstraat - werden wel aanvaard.Zo was er ook heel wat discussie over de straatnaam Henry Dunantstraat in de verkaveling in de Vuilputstraat. Daar werd het voorstel van de cultuurraad om te opteren voor de Jozef Ferdinand Toussaintstraat verworpen. Toussaint was een Meulebekenaar die ijverde voor gratis onderwijs.(LB)