Het betrof de goedkeuring van de lijst met bestelaanvragen (nog steeds door een gebrek van een meerjarenplan), de herinrichting van de Pittemstraat en het vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren van vrachtwagens in de Veldstraat.
...

Het betrof de goedkeuring van de lijst met bestelaanvragen (nog steeds door een gebrek van een meerjarenplan), de herinrichting van de Pittemstraat en het vaststellen van een aanvullend verkeersreglement met betrekking tot het parkeren van vrachtwagens in de Veldstraat. Zo mag de parkeerzone vanaf de Veldstraat 25(Boudoir-Lingerie) tot aan de splitsing met de Grote Roeselarestraat (ter hoogte van de Devebeek) niet meer ingenomen worden door vrachtwagens die daar voor overlast zorgen voor de buurtbewoners. Voortaan mag er dus voor maximum geparkeerd worden vanaf de Devebeek tot aan huisnummer 1 in de Grote Roeselarestraat op de daartoe voorziene parkeerzone.Op vraag van oppositiepartij Zorgsaam werd er vervolgens drie uur gecommuniceerd betreffende het meerjarenplan 2020-2025. Er werd veel gesproken en goed geluisterd en zelfs nu en dan confidentieel gefluisterd, vooral bij het RUP Markt en het masterplan Ter Borcht waarvoor tot op heden nog geen duidelijkheid bestaat. Er waren toelichtingen betreffende de werkzaamheden aan en toekomst van het kasteel Ter Borcht (dat nu toch met een volwaardige restaurantkeuken uitgerust wordt), de heraanleg van het kasteelpark, de uitbreiding van het containerpark, het in stand houden van het gemeentelijk erfgoed, de investeringen in Ter Deeve en de aanpassingswerken aan sommige jeugdlokalen in de hoeve Vincent. De schepenen gaven eveneens hun beleidsvisie voor de komende jaren. (LB)