"Dat is een besparing in onze uitgaven" zegt burgemeester Lode Morlion. "We zouden daarvoor minstens twee mensen van onze technische dienst moeten inzetten gedurende twee werkdagen. Ook het probleem van kapotte borden valt weg. Een wirwar aan affiches is trouwens geen fraai straatbeeld, vooral niet als bepaalde mensen zich geroepen voelen om elkaars affiches te gaan overplakken! Bovendien is wildplakken verboden, en...