De club staat immers op het randje van het faillissement, mede door het veranderende zwembadbeleid en de vele GAS-boetes voor (onbedoeld) foutief oprijden aan zwembad Kortrijk Weide. Mia Cattebeke, gloednieuw gemeenteraadslid voor oppositiepartij CD&V, kaartte de kwestie aan. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts (Sp.a) beloofde in elk geval betere signalisatie aan het zwembad om zo meer boetes te voorkomen.
...