Zelfs de eenvoudigste voorstellen werden verworpen. De burgemeester en zijn partij hielden halsstarrig voet bij stuk en weigerden het voorstel van Koksijde Vooruit om de strandcabines al vanaf 15 maart te mogen plaatsen zoals in een aantal andere kustgemeenten. Als voornaamste argumenten haalde de burgemeester aan dat de cabines het uitzicht op zee belemmeren en dat het reglement al 20 jaar in voege is.
...