Zelfs de eenvoudigste voorstellen werden verworpen. De burgemeester en zijn partij hielden halsstarrig voet bij stuk en weigerden het voorstel van Koksijde Vooruit om de strandcabines al vanaf 15 maart te mogen plaatsen zoals in een aantal andere kustgemeenten. Als voornaamste argumenten haalde de burgemeester aan dat de cabines het uitzicht op zee belemmeren en dat het reglement al 20 jaar in voege is.
...

Zelfs de eenvoudigste voorstellen werden verworpen. De burgemeester en zijn partij hielden halsstarrig voet bij stuk en weigerden het voorstel van Koksijde Vooruit om de strandcabines al vanaf 15 maart te mogen plaatsen zoals in een aantal andere kustgemeenten. Als voornaamste argumenten haalde de burgemeester aan dat de cabines het uitzicht op zee belemmeren en dat het reglement al 20 jaar in voege is.Ook het voorstel om deze zomer een proefproject voor een rookvrije zone op het strand van Sint-André te houden zonder te sanctioneren werd afgevoerd. "Onze partij houdt niet van verbodsregels, en dat zou de toeristen bang maken", argumenteerde burgemeester Vanden Bussche.Het College van burgemeester en schepenen stelde voor om een motie in te dienen bij de Vlaamse overheid naar aanleiding van het windmolenproject van Aspiravi en Storm Management om 40 windturbines te integreren langs de E40 tussen Nieuwpoort en de Franse grens. Daarvan zouden er twaalf op Koksijds grondgebied komen.Schepen Guido Decorte lichtte toe: "Een project met zo'n grootschalig industrieel karakter zorgt voor een visuele verminking van ons waardevolle open landschap. Het is onverenigbaar met het toeristische imago van Koksijde. Windmolens zijn belangrijk, maar ze zomaar lukraak als cowboys plaatsen, dat kunnen we niet toelaten. Koksijde heeft trouwens de ruimte niet om dat te realiseren, want er is telkens een perimeter nodig van 350 meter."De burgemeester voegde eraan toe: "Als toeristische gemeente zullen we hieraan niet toegeven. Windmolens en toerisme zijn niet compatibel. Dit degradeert onze gemeente naar het niveau van een zeehaven. Laat de gemeentes die deel uitmaken van Aspiravi eerst windmolens zetten in hun eigen gemeente voor ze hier oorlog komen stoken."N-VA en Koksijde Vooruit deelden het standpunt dat we open moeten staan voor hernieuwbare windenergie. "Jullie motie gaat uit van het standpunt dat niets kan", stelde Sander Loones. "Wij willen het omdraaien en stellen een alternatieve motie voor: wij staan open voor windmolens als ze voldoen aan de lijnstructuur, op voorwaarde dat er draagvlak is en dat dit wordt versterkt door bijvoorbeeld inwoners te laten participeren in aandelen en in ruil voor energie."Elwin Van Herck (Koksijde Vooruit) besloot: "Als we de klimaatdoelstellingen 2020 willen halen, dan moeten we allemaal inspanningen leveren. 'Niet op ons grondgebied' vind ik dan wel een krasse uitspraak."Koksijde Vooruit legde elf voorstellen op tafel om de lokale economie te stimuleren en vroeg om voor of tegen te stemmen, maar telkens stemde de meerderheid unaniem tegen. Een kaakslag voor alle ondernemers, meende de oppositie. Het ging onder andere over extra Shop&Go-plaatsen en verlenging van de duurtijd tot 45 minuten, extra fietsenrekken en afvalpunten in de handelsstraten, de datums van evenementen afstemmen in overleg met de handelaars, nieuwe investeerders aantrekken door knowhow en begeleiding aan te bieden, een gemeentelijke database aanmaken om leegstaande panden te registreren...Fractieleider Elwin Van Herck zei: "Deze vragen zijn het resultaat van verschillende bevragingen en voorstellen vanuit onder andere Hartje Koksijde, UNIZO, onze eigen enquête... We noteerden enkel de punten waar een consensus over was. Schepen van Lokale Economie Geerssens is trots dat het leegstandscijfer hier daalde van 14% naar 12,7%, maar het is nog steeds het hoogste van de kust. Jullie zijn te weinig creatief en ambitieus, en dat is nefast voor onze handel."Schepen Geerssens reageerde: "We zijn bezig met dit dossier, want deze lijst is onvolledig. Zodra we ermee klaar zijn, zullen we nieuwe voorstellen formuleren. U moet wachten tot het huiswerk goed is gemaakt."(MVQ)