Marleen De Mulder vroeg of er camperplaatsen voorzien kunnen worden op parking Aanwijs op het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem. Gedeputeerde Guido Decorte antwoordde hierop dat er in het programma van de Vlaamse Landmaatschappij voor de herinrichting Wilde...

Marleen De Mulder vroeg of er camperplaatsen voorzien kunnen worden op parking Aanwijs op het provinciedomein Lippensgoed-Bulskampveld in Beernem. Gedeputeerde Guido Decorte antwoordde hierop dat er in het programma van de Vlaamse Landmaatschappij voor de herinrichting Wildenburg-Aanwijs geen camperplaatsen zijn voorzien."Naast de kostprijs van aanleg en exploitatie is de locatie niet ideaal voor dergelijk verblijf. De nabijheid van druk gebruikte wegen maakt de plek vrij onaangenaam voor verblijfstoerisme", aldus Guido Decorte. "Een ligging dichter bij de dorpskern is bovendien beter, zowel vanuit het praktisch oogpunt voor de gebruiker, als met het oog op zuinig ruimtegebruik. Gezien de grootte van de parking Aanwijs kunnen voorzieningen voor camperplaatsen er toe leiden dat de parking oneigenlijk gebruikt wordt."Het voorstel vanuit de gemeente Wingene om camperplaatsen te voorzien ter hoogte van Wildenburg lijkt de gedeputeerde een beter alternatief. "De plannen hieromtrent zitten nog in een prille conceptfase, maar het aspect van de camperplaatsen wordt meegenomen in het ontwerp", aldus Guido Decorte. "De lokale overheid is gewonnen voor het idee, maar het is nog te vroeg om te stellen dat deze parkeerplaatsen er effectief komen. De aanleg is voorzien voor uitvoering in 2017, samen met de realisatie van het fietspad langs de Beernemsesteenweg."(FJA)