Geen motie over kappen van beuken langs Torhoutse afritweg

Het kappen van de beuken langs de E403-afritweg leidde tot grote verontwaardiging. © Foto JS
Johan Sabbe

Begin september werden langs de E403-afritweg in Torhout tweehonderd beuken door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gekapt zonder medeweten van de stad. Na luid protest heeft AWV intussen beloofd de gerooide beuken te zullen compenseren. Maar voor Groen-gemeenteraadslid Bertrand Vander Donckt gaat dat niet ver genoeg.

Het oppositieraadslid stelde voor om met de voltallige gemeenteraad een motie te ondertekenen waarin staat dat een dergelijke kaalkap niet kan en absoluut geen goed voorbeeld is van een duurzame visie op weginfrastructuur.

Compensatie voor de gekapte bomen

In de motie vraagt Groen om een volledige compensatie voor de tweehonderd gesneuvelde beuken en voorts om niet mee te gaan in de visie om geen grote bomen meer aan te planten langs gewestwegen. Ook wil de partij dat er op het grondgebied van Torhout onderzocht wordt waar het aanplanten van bomen mogelijk is en dat het nodige budget daarvoor wordt vrijmaakt.

De door AWV voorziene compensatie voor de gekapte beuken bestaat uit diverse facetten. “Vooreerst zullen de bestaande rijen beuken langs de twee ventwegen doorgetrokken worden tot aan de autosnelweg”, verduidelijkte schepen van Milieu Elsie Desmet (CD&V). “Er worden dus extra bomen geplant. Ook zullen de afgestorven of klein gebleven beuken die de stad destijds langs beide ventwegen aangebracht heeft, door AWV vervangen worden. Voorts zullen zeven dode zomereiken in de berm van de E403 gerooid worden en voor nieuwe ingeruild. Nog extra is het aanplanten van struiken op het nu nog kale bruggenhoofd aan de Ventweg Zuid. Alle bomen zullen in 2019 aangeplant worden met een groeigarantie van drie jaar. Ook de zowat honderd geboortebomen die we volgend jaar planten, zullen door het Agentschap Wegen en Verkeer betaald worden. Een vijftigtal van de omgezaagde beuken werden voor een ecologisch waardevolle takkenril tussen de Kersouwkenstraat en het nieuwe speelbos Torwoud gebruikt en een aantal kleinere stammen dient als spelmateriaal in Torwoud.”

Verkeersveiligheid en mobiliteit

Schepen Desmet ging niet zomaar op de motie van Groen in. “Eerst dienen de standpunten van verkeersveiligheid en mobiliteit met het aanplanten van groen langs de gewestwegen tegen elkaar afgewogen te worden”, zei ze. “En ook over uw vraag om na te gaan waar het planten van bomen mogelijk is, willen we meer duidelijkheid. De wil om bomen te planten, is bij de stad zeker aanwezig, net als het budget. Het probleem is echter om geschikte gronden te vinden. Graag luisteren we naar uw voorstellen om hier verder mee aan de slag te gaan.”

Bertrand Vander Donckt (Groen): “U gooit de bal weer in ons kamp, maar dat is de bedoeling niet. Ik dacht dat er bereidheid bestond om een gemeenschappelijke motie te ondertekenen over alle partijen heen en ik wil – wat de tekst betreft – gerust wat water in de wijn doen, als dat nodig is.”

Schepen Desmet (CD&V): “We zullen eerst eens rustig hierover moeten nadenken.”

Ward Baert (N-VA): “Wij vinden alvast dat bomen langs de weg vaak een dodelijke afloop bij verkeersongevallen veroorzaken. En dat willen we niet op ons geweten hebben.”

Conclusie: geen motie.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.