Geen grondige renovatie van het zwembad De Valkaart

Redactie KW

Normaal was er volledige renovatie van het Oostkampse zwembad De Valkaart voorzien. Nu blijkt dat het kostenplaatje erg hoog oploopt, rijst de vraag of dat wel haalbaar is. Er werd beslist om enkel de noodzakelijke werken uit te voeren. Het zwembad kan nog een vijftal jaar open blijven.

Na de problemen bij de heropstart van het zwembad na de jaarlijkse onderhoudsperiode in 2016, werd duidelijk dat er grondigere werken zouden nodig zijn om het zwembad open te houden. Er werd samen met Farys, de beheerder van het zwembad, onderzocht wat er zou moeten gebeuren. Uiteindelijk werd geopteerd voor een heel grondige renovatie.

Extra werken bijgekomen

De eerste kostenraming voor o.a. de aanpak betonrot en het vervangen van diverse technieken bedroeg 985.692 euro. Er werd een studiebureau aangesteld in januari 2018 om een voorontwerp en later een definitief ontwerp te laten opmaken voor de herstellingswerken.

Bij die diepgaandere analyse en een algemenere aanpak zijn er een aantal werken bijgekomen: het herbetegelen van de badkuip, betere luchtgroep, schrijnwerkvernieuwingen, verlichting kleedkamers, waterbehandeling, onderwaterverlichting… Kortom: het vooruitzicht van een grondige renovatie zodat het zwembad nog tot 2030 gebruikt zou kunnen worden. De raming van het definitieve ontwerp kwam neer op 1.254.810 euro.

Geen volledige renovatie

Op basis van het definitief ontwerp werd in het najaar van 2018 de procedure opgestart voor de aanstelling van een aannemer. Er zijn 2 offertes binnengekomen. De bedragen zijn echter nog een pak hoger dan de ramingen. En bij uitvoering komt daar wellicht nog wat bij. De goedkoopste offerte komt neer op 1.414.904,27 euro, exclusief BTW en erelonen. Alles samen zou het een kost zijn die neerkomt op een derde van de kostprijs van een nieuw bad.

Het advies van Farys is dan ook de volledige renovatie niet uit te voeren. Er zou wel gekozen worden voor een herstelling die de gemeente de tijd geeft om verdere beslissingen te nemen. Die herstelling focust zich op de technische installatie en het aanpakken van betonrot. Dit zou de gemeente een vijftal jaar moeten geven om een toekomstplan uit te werken.

“Denkoefening vergt tijd”

Burgemeester Jan de Keyzer: “Dit was geen leuke beslissing om te nemen, dat is duidelijk. De renovatie toch laten doorgaan zou geen blijk geven van goed beheer van onze budgetten. We staan voor de acute en grote uitdaging om in de eerste helft van de legislatuur een toekomstgerichte keuze te maken over hoe we omgaan met het zwemgebeuren. We willen deze oefening goed doen. Dat zal de nodige tijd vragen. Op dit ogenblik liggen alle pistes open. De oefening wordt uiteraard ook gekoppeld aan de opmaak van het meerjarenplan, dat eind 2019 vastgelegd wordt.”

Op de gemeenteraad van februari vroeg Dieter Van Parys (Vlaams Belang) al waarom er bij de eerste gesprekken nooit is onderzocht of een nieuwbouw niet veel beter zou zijn. “Ik weet uit ervaring dat een eerste, tweede en zelfde derde prijsraming altijd onderschat worden bij zo’n omvangrijke werken. Nooit is dat het bedrag op de eindfactuur.”

Al bemerking tijdens gemeenteraad februari

“Ik had tijdens de gemeenteraad in februari de indruk dat men mijn vraag naar de eventuele kosten van een nieuwbouw overbodig vond. Het college ging ervan uit dat ze het project budgettair onder controle konden houden“, aldus Van Parys.

De burgemeester legde het dossier voor aan de fractieleiders in de gemeenteraad. Dieter Van Parys was verontschuldigd op de gemeenteraad van 22 maart.

(GST)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.