"Voor de fractie Tope8920 vormt het geen probleem om voldoende agendapunten aan te leveren voor tien gemeenteraden", beweerde Laurent Hoornaert. Burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V) houdt vast aan negen. "Ook toen we coalitie vormden met Open VLD kwamen we jaarlijkse maximum negen keer samen. Meer geme...