"Als centrumstad waar 14% van de kinderen in armoede geboren worden, kwamen we volgens mij zeker zeker in aanmerking", zegt hij. "Deze maaltijden zouden de kinderarmoedeproblematiek op zich natuurlijk niet oplossen, maar het zou een prima aanvulling kunnen zijn op het bestaande beleid van armoedebestrijding dat onze stad voert."
...

"Als centrumstad waar 14% van de kinderen in armoede geboren worden, kwamen we volgens mij zeker zeker in aanmerking", zegt hij. "Deze maaltijden zouden de kinderarmoedeproblematiek op zich natuurlijk niet oplossen, maar het zou een prima aanvulling kunnen zijn op het bestaande beleid van armoedebestrijding dat onze stad voert."Bij het project dat Roeselare indiende, werd er bewust voor gekozen om te werken via de bestaande structuren. Het geld kon immers beter naar voedsel gaan, dan naar het opzetten van nieuwe structuren en bijkomende personeelskosten. Daarom zouden de '1-euro-maaltiijden' aangeboden worden via de schoolmaaltijd, toegespitst op de buurten aangeduid in de kansarmoedeatlas en op scholen met de meeste kwetsbare kinderen (op basis van de SES-monitoring (Socio-Economische-Status)). "Niet langs de scholen""De Minister oordeelde echter dat we de extra begeleiding niet via de scholen kunnen aanbieden. Wat een onderschatting van de onderwijssector !", zucht Filiep Bouckenooghe. "Wij zitten trouwens al lang en structureel samen met de onderwijssector, om in het project Wonderwel voorstellen te formuleren rond armoedekennisoverdracht naar de leerkrachten, onbetaalde facturen, lege boterhamdoos en doorverwijs... Dit zou een schitterende aanvulling geweest zijn. En bovendien veel structureler."De projecten die wél zijn goedgekeurd zijn deze waar er al een sociaal restaurant bestaat, of de oprichting daarvan in voorbereiding is. "Roeselare kent echter geen sociaal restaurant in de enge zin. Maar met het Mannahuis en maaltijden in de Dienstencentra is er een volwaardig alternatief. Uit respect daarvoor koos het stadsbestuur voorlopig niet voor een bijkomend sociaal restaurant."Schepen Bouckenooghe betreurt dat de Minister niet inziet dat een project, dat misschien succesvol was in Antwerpen maar helaas niet structureel, niet zomaar uit te rollen is in heel Vlaanderen. "Er wordt weinig ruimte gelaten voor een eigen lokale (efficiënte) aanpak. Het feit dat Minister Homans ook bevoegd is voor Binnenlands Bestuur, maakt dit gebrek aan vertrouwen nog des te erger. Ik zou dan ook wel eens willen zien hoeveel middelen uit de globale pot van 1,2 miljoen euro effectief in '1-euro-maaltijden' zullen worden geïnvesteerd, en hoeveel in personeel, promotie en (infra)structuren !"