"Als centrumstad waar 14% van de kinderen in armoede geboren worden, kwamen we volgens mij zeker zeker in aanmerking", zegt hij. "Deze maaltijden zouden de kinderarmoedeproblematiek op zich natuurlijk niet oplossen, maar het zou een prima aanvulling kunnen zijn op het bestaande beleid van armoedebestrijding dat onze stad voert."
...